Ziraat Bankası KPSS Şartsız Türkiye Geneli 2.050 Personel Alımı Yapacak

Ziraat Bankası KPSS Şartsız Türkiye Geneli 2.050 Personel Alımı Yapacak

Ziraat Bankası bünyesinde 2.050 yeni memur alımı ilanı yayımlandı.

Ziraat Bankası ile Ziraat Katılım Bankası için 30 Müfettiş Yardımcısı alımı, 220 Uzman Yardımcısı alımı ile 1800 Servis Görevlisi olmak üzere toplamda 2.050 personel alacak.

İşte Detaylar

Ziraat Bankası memur alımı kontenjan dağılımı

*Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu’nda görev almak üzere 30 Müfettiş Yardımcısı alımı,

*İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 120 Uzman Yardımcısı alımı,

*Yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere 1.500 Servis Görevlisi alımı,

*İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 Uzman Yardımcısı alımı,

*Yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere 300 Servis Görevlisi alımı olmak üzere Ziraat Bankası 5 yeni ilanla 2.050 memur alımı yapacak.

ZİRAAT KATILIM BANKASI 1500 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.500 Servis Görevlisi istihdam
edilecektir.


Servis Görevlisi unvanlı personel Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek
müşterilerimize etkin hizmet sunmaktadırlar. Bu personelimiz, en az 6 ay şube bankolarımızda banko
asistanı görev pozisyonunda çalışacaklardır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine
göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.


GENEL HUSUSLAR


• Servis Görevlisi unvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek
olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat
sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
• Adaylar EK-1 Ziraat Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için tek
tercihte bulunabileceklerdir. Adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir.
• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma
zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl
süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz. Adayların başvuru yaparken bu hususları
dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

*Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

*Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

*Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

*Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

*Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

*Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya
denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak
ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor
olmak,

*Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş
olmak.


ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ


Başvurular 30 Eylül 2022 – 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin
https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.


“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG
formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen
özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 330 TL ödeyecektir.
Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet
sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan
ödeme kabul edilmeyecektir.


Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:


• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir.
• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olacaktır.


SINAV SÜRECİ


Sınav Daveti


• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Ekim 2022
Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet
sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.


Yazılı Sınav


• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.


• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı,
soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik
numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka
hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.


• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.


• Sınav günü Covid-19 pozitif rahatsızlığı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı Kişisel Sağlık Sistemi’nden
alacakları Covid-19 rahatsızlıklarını gösteren karekod’lu Laboratuvar sonuç raporunu sınavın
yapılacağı gün, sınava girecekleri bina girişindeki görevlilere verecekler ve bu adayların aynı binada
önceden ayrılmış yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.Bu nedenle, COVID-19
(pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav
organizasyonu yapılmayacaktır.


• Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap
makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim
sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma
cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine
geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.


• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.


• Yazılı sınav 2 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam
soru sayısı 100 adet ve toplam sınav süresi 120 dakikadır.


• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Alan Bilgisi Sınav Konuları:


▪ Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye
Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),
▪ Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak
Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
▪ Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)
▪ İşletme Finans ( Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)


• Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web
sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 8 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar ve sayfada
yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.


• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; her
bir bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan
alınması gerekmektedir.


• Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden
ilan edilecektir.


• Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak
erişilen form doldurularak, 26 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek
yapılabilecektir.


Mülakat


• Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar
arasından her il bazında puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ve her il bazında alınması
planlanan sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.


• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet
sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında
getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.


• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine
www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.


• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya
üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

EK-1 Ziraat Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller ( İle Bağlı İlçeler Dahildir.)

İşte 1.800 servis görevlisi alımı için mezuniyetler:

Lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor

Ziraat Bankası personel alımı başvuru süreci

Ziraat Bankası ile Ziraat Katılım Bankası için başvurular 30 Eylül 2022 – 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin aşağıdaki internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır. İşte başvuru kılavuzları:

ZİRAAT KATILIM BANKASI 300 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI


Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 300 Servis Görevlisi istihdam
edilecektir.


Servis Görevlisi unvanlı personel Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek
müşterilerimize etkin hizmet sunmaktadırlar.


GENEL HUSUSLAR


• Servis Görevlisi unvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup,
ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında
adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
• Adaylar EK-1 Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için
tek tercihte bulunabileceklerdir. Adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir.
• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma
zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre
ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate
almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas,
Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.


ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

*Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

*Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya
6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

*Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

*Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

*Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

*Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya
denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya
da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

*Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak


ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ


Başvurular 30 Eylül 2022 – 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin
https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.


“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG
formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen
özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 330 TL ödeyecektir. Ödeme
işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet sitesi
üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme
kabul edilmeyecektir.


Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:


• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir.


• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olacaktır.


SINAV SÜRECİ


Sınav Daveti


• Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Ekim 2022
Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet
sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.


Yazılı Sınav


• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 05 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.


• Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı,
soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik
numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka
hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.


• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
• Sınav günü Covid-19 pozitif rahatsızlığı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı Kişisel Sağlık Sistemi’nden alacakları Covid-19 rahatsızlıklarını gösteren karekod’lu Laboratuvar sonuç raporunu sınavın yapılacağı gün, sınava girecekleri bina girişindeki görevlilere verecekler ve bu adayların aynı binada önceden ayrılmış yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.Bu nedenle, COVID-19 (pozitif) / COVID-19 (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacaktır.


• Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap
makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan
bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü
kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek
(su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.


• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.


• Yazılı sınav 2 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru
sayısı 100 adet ve toplam sınav süresi 120 dakikadır.


• Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Alan Bilgisi Sınav Konuları:


▪ Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye
Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Katılım Bankacılığı),
▪ Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak
Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu)
▪ Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)
▪ İşletme Finans ( Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)


• Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web
sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 8 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer
alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.


• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; her
bir bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan
alınması gerekmektedir.


• Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden
ilan edilecektir.


• Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen
form doldurularak, 26 Kasım 2022 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek
yapılabilecektir.


Mülakat


• Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar
arasından her il bazında puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ve her il bazında alınması planlanan
sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.


• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatkatilim.com.tr internet
sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında
getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.


• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine
www.ziraatkatilim.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.


• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya
üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

30 Müfettiş Yardımcısı alımı için mezuniyetler: 

İktisat, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İstatistik, Matematik, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

120 Uzman Yardımcısı alımı için mezuniyetler: 

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İslam İktisadı ve Finans, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

100 Uzman Yardımcısı alımı için mezuniyetler: 

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

TÜM İLAN DETAYI

İlginizi Çekebilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir