Ziraat Bankası 577 Personel Alacak

Ziraat Bankası 577 Personel Alacak

Ziraat Bankası 577 Personel Alacak

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Ziraat Bankası 165, Ziraat Katılım ise 412 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Ziraat Bankası‘ndan yapılan açıklamada;

15 müfettiş yardımcısı

150 uzman yardımcısı olmak üzere

Toplamda 165 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Ziraat Katılım‘dan yapılan açıklamada ise;

12 müfettiş yardımcısı,

150 uzman yardımcısı

250 servis görevlisi olmak üzere

Toplamda 412 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Her iki ilana da başvurular 24/102023 ila 10/111/2023 tarihleri arasında olacak.

Ziraat Katılım ilanı ve detayları

Ziraat Katılım Servis Görevlisi Sınavı Başvuru Koşulları

ZİRAAT KATILIM BANKASI 250 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 250 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.


Servis Görevlisi unvanlı personel Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmaktadırlar.


GENEL HUSUSLAR


* Servis Görevlisi unvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır,

(Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)


* Adaylar EK-1 Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir. Adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir.


* Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamaz. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.


* Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.


* Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 5 merkezde (Ankara, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir) 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.


* Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir.


* Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.


ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

*Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

*Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

*Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

*Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

*Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

*Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan bölümlerden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

*Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,


ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ


Başvurular 24 Ekim 2023 – 10 Kasım 2023 Salı günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin
https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.


“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200- TL ödeyecektir.

Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir.

Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.


Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:


* Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.


* İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


* Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.


SINAV SÜRECİ


Sınav Daveti


* Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.


* Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.


Yazılı Sınav


* Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.


* Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar.

Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.


* Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.


* Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;

her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.


* Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.


* Yazılı sınav 2 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 100 adet ve toplam sınav süresi 120 dakikadır.


Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır 👇

Alan Bilgisi Sınav Konuları:


* Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Katılım Bankacılığı),


* Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)


* Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)


* İşletme Finans ( Finansal Tablolar, Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)


* Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 05 Aralık 2023 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.


* Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; her bir bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.

* Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.


* Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 21 Aralık 2023 saat 17:00’a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakat


* Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından her il bazında puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ve her il bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.


* Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatkatilim.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.


* Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine
www.ziraatkatilim.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.


* Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.


EK-1 Çalışma İlleri Tablosu 👇

EK-2 Bölümler Tablosu 👇

Ziraat Katılım Müfettiş Yardımcısı Sınavı Başvuru Koşulları için tıklayınız 

Ziraat Katılım Uzman Yardımcısı Sınavı Başvuru Koşulları için tıklayınız 

ZİRAAT BANKASI İLANI VE DETAYLARI 👇

Ayrıntılı bilgi için Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcısı İşe Alım İlanı için tıklayınız

Ayrıntılı bilgi için Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcısı İşe Alım İlanı için tıklayınız

İlginizi Çekebilir

son dakika güncel personel alımı ilanları

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alacak

Bir Yorum

  1. İş başvurusu yapmak istiyorum yapamıyorum yardımcı olabilirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir