Van Yarışmalar
VASKİ'den Ödüllü Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması

VASKİ’den Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) tarafından düzenlenen Fotoğraf ve Kısa Filim Yarışmasının şartları;

ALTIN DAMLA PROJESİ DÜNYA SU GÜNÜ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

VASKİ tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Van Merkez ve İlçelerindeki tüm lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının amacı;

insanoğlunun en önemli yaşam kaynaklarından biri olan suyun; fazla tüketimi ile ortaya çıkan israfının önüne geçerek, genç kuşakların su tüketim alışkanlıkları ile ilgili farkındalık yaratmak ve fotoğraf sanatına ilgi duyan genç sanatçıların eserlerini sergileme fırsatı sunmayı amaçlamaktır. Yarışmanın bir diğer amacı görsel-işitsel bir sanat dalı olması itibariyle geniş kitlelere ulaşma ve onlar üzerinde farkındalık oluşturma gücüne sahip olan fotoğraf sanatı aracılığıyla toplumsal duyarlılık sağlamaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

1 Yarışmanın teması “Bilinçli Su Tüketimi” olarak belirlenmiştir.

2 Yarışma Van İli Merkez ve İlçelerinde öğrenim gören tüm lise öğrencilerine açıktır.

3 Yarışma ulusal kategoride olup, “Fotoğraf Yarışması” olarak düzenlenmektedir.

4 Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 adet eserle başvurabilirler.

5 Yarışma için gönderilecek eserlerde uzun kenar, kısa kenar, çözünürlük ve mb sınırlaması yoktur. Ancak çözünürlüğün iyi olmasına dikkat edilmelidir.

6 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

7 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

8 Yarışma komitesi özgün olmadığı anlaşılan, söz konusu koşullara uymayan ya da çalıntı olduğu tespit edilen bir fotoğrafa dair verdiği ödülü geri alma hakkına sahiptir.

9 Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olarak gönderilebilir

10 Fotoğraflar üzerinde katılımcının kimliğine dair isim, imza, logo benzeri şeyler bulunmamalıdır.

11 Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

12 Yarışmaya seçilen fotoğraflar geri çekilemez.

13 Yarışma ve Katılım Koşullarına uymayan filmler değerlendirme dışı kalacaktır.

14 Jüri üyeleri, eserlerin içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden Fotoğrafları değerlendirme dışı bırakabilirler.

15 Jüri ve proje görevlilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya başvuru yapamazlar. Başvuru yaptıkları takdirde ve tespiti halinde eserler değerlendirme dışı kalır.

16 Jüri kararı kesindir ve katılımcılar jüri kararlarına itiraz edemezler.

17 Katılımcılar, gönderdikleri fotoğrafların gösterimiyle ilgili hakların VASKİ’ye ait olduğunu peşinen kabul ederler. Ayrıca yarışma komitesi, bu proje kapsamında, Van’da çeşitli gösterim alanlarında filmleri halkla buluşturma hakkına sahiptir.

18 Yarışmanın sonuçları VASKİ’nin web sayfasından ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül ve gösterim hakkı kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yolu ile haber verilecektir.

19 Başvuru yapmak isteyen katılımcılar, http://www.vaski.gov.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru kurallarını kabul ettiğine dair onay kutusunu işaretlemelidir. Ardından başvuru formunun çıktısını alıp, okul müdürü/müdür yardımcılarına imza ve kaşe ile onaylatmalıdır. Son başvuru tarihine kadar fotoğraflar 2 adet DVD/CD formatında olacak şekilde, onaylı başvuru formuyla beraber elden Proje Koordinatörüne teslim etmeli ve teslim tutanağını imzalamalıdır.

20 Elden teslim edilemeyen durumlarda, posta veya kargo seçenekleri kullanılabilir. Posta ile gönderimler iadeli-taahhütlü olmalıdır. Karşı ödemeli gönderimler kabul edilmez.

21 Fiziksel olarak ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

22 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

23 Yarışmada dereceye giren eserler, VASKİ Genel Müdürlüğü’nde

22.03.2019-01.04.2019 tarihleri arasında sergilenecektir.

24 Jüri üyeleri ile yarışma ile ilgili her türlü iletişime geçmek kural ihlali sayılacaktır.

25 Yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mart 2019’dur.

26 Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan bütün koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 15/03/2019
Jüri Üyeleri Değerlendirmesi: 18/03/2019
Sonuçların Açıklanması: 20/03/2019
Ödül Gecesi: 15/03/2019

SEÇİCİ KURUL: (Alfabetik Sıraya Göre)

Dr. Öğr.Üyesi Aslı Erciyeş Tosun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Atilla Emre Keskin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Buçan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Nergiz Karadaş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Öğr.Üyesi Savaş Onur Şen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Turan Yiğin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SEKRETERYA

VASKİ Altın Damla Projesi Koordinatörü : M.Fatih DOĞRAR İletişim : 0 (546) 573 75 77 mail : m.fatih.dograr@vaski.gov.tr

ÖDÜLLER

*1. ‘ye tam altın
*2. ‘ye yarım altın
*3. ‘ye çeyrek altın
*15 adet mansiyon (Kitap Ödülü)

ALTIN DAMLA PROJESİ DÜNYA SU GÜNÜ

KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

VASKİ tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Van Merkez ve İlçelerindeki tüm lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının amacı; insanoğlunun en önemli yaşam kaynaklarından biri olan suyun; fazla tüketimi ile ortaya çıkan israfının önüne geçerek, genç kuşakların su tüketim alışkanlıkları ile ilgili farkındalık yaratmak ve fotoğraf sanatına ilgi duyan genç sanatçıların eserlerini sergileme fırsatı sunmayı amaçlamaktır. Yarışmanın bir diğer amacı görsel-işitsel bir sanat dalı olması itibariyle geniş kitlelere ulaşma ve onlar üzerinde farkındalık oluşturma gücüne sahip olan sinema sanatı aracılığıyla toplumsal duyarlılık sağlamaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

1 Yarışmanın teması “Bilinçli Su Tüketimi” olarak belirlenmiştir.

2 Yarışma Van İli Merkez ve İlçelerinde öğrenim gören tüm lise öğrencilerine açıktır.

3 Yarışma ulusal kategoride olup, “Kısa Film Yarışması” olarak düzenlenmektedir.

4 Katılımcılar yarışmaya istedikleri sayıda filmle başvuru yapabilirler.

5 Yarışmaya katılacak eserlerin süresi en fazla 10 dakika ile sınırlıdır.

6 Yarışmaya gönderdiği Kısa Film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

7 Gönderilen Kısa Filmlerin tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

8 Yarışma komitesi özgün olmadığı anlaşılan, söz konusu koşullara uymayan ya da çalıntı olduğu tespit edilen bir filme dair verdiği ödülü geri alma hakkına sahiptir.

9 Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türlerindeki yapımlar yarışmaya katılabilir.

10 Kısa Filmler üzerinde katılımcının kimliğine dair isim, imza, logo benzeri şeyler bulunmamalıdır.

11 Yarışmaya seçilen filmler geri çekilemez.

12 Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış olması ya da yarışmaya katılmış olması başvuruya engel teşkil etmemektedir.

13 Yarışmaya 01.01.2018 tarihinden sonra çekilen filmler başvurabilir.

14 Yarışma ve Katılım Koşullarına uymayan filmler değerlendirme dışı kalacaktır.

15 Jüri ve proje görevlilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya başvuru yapamazlar. Başvuru yaptıkları takdirde ve tespiti halinde eserler değerlendirme dışı kalır.

16 Jüri üyeleri, eserlerin içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden filmleri değerlendirme dışı bırakabilirler.

17 Jüri kararı kesindir ve katılımcılar jüri kararlarına itiraz edemezler.

18 Katılımcılar, gönderdikleri filmlerin gösterimiyle ilgili hakların VASKİ’ye ait olduğunu peşinen kabul ederler. Ayrıca yarışma komitesi, bu proje kapsamında, Van’da çeşitli gösterim alanlarında filmleri halkla buluşturma hakkına sahiptir.

19 Yarışmanın sonuçları VASKİ’nin web sayfasından ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül ve gösterim hakkı kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yolu ile haber verilecektir.

20 Başvuru yapmak isteyen katılımcılar, http://www.vaski.gov.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru kurallarını kabul ettiğine dair onay kutusunu işaretlemelidir. Ardından başvuru formunun çıktısını alıp, okul müdürü/müdür yardımcılarına imza ve kaşe ile onaylatmalıdır. Son başvuru tarihine kadar filmler 2 adet DVD/CD formatında olacak şekilde, onaylı başvuru formuyla beraber elden Proje Koordinatörüne teslim etmeli ve teslim tutanağını imzalamalıdır.

21 Elden teslim edilemeyen durumlarda, posta veya kargo seçenekleri kullanılabilir. Posta ile gönderimler iadeli-taahhütlü olmalıdır. Karşı ödemeli gönderimler kabul edilmez.

22 Fiziksel olarak ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

23 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

24 Yarışmada dereceye giren eserler, VASKİ Genel Müdürlüğü’nde 22.03.2019-01.04.2019 tarihleri arasında sergilenecektir.

25 Jüri üyeleri ile yarışma ile ilgili he türlü iletişime geçmek kural ihlali sayılacaktır.

26 Yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mart 2019’dur.

27 Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan bütün koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 15/03/2019

Jüri Üyeleri Değerlendirmesi: 18/03/2019

Sonuçların Açıklanması: 20/03/2019

Ödül Gecesi: 15/03/2019

SEÇİCİ KURUL: (Alfabetik Sıraya Göre)

Dr. Öğretim Üyesi Afif ATAMAN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi A. Fikret TOSUN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Behçet GÜLERYÜZ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Nergiz KARADAŞ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Şeref AKPINAR – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SEKRETERYA

VASKİ Altın Damla Projesi Koordinatörü : M.Fatih DOĞRAR İletişim : 0 (546) 573 75 77 mail : m.fatih.dograr@vaski.gov.tr

ÖDÜLLER

*1. ‘ye tam altın

*2. ‘ye yarım altın

*3. ‘ye çeyrek altın

*5 adet mansiyon (Kitap Ödülü)

Van’daki diğer güncel gelişmeler için TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Vanspor Fk – Zonguldak Kömür Spor Maçı Canlı İzle

Vanspor Fk – Zonguldak Kömür Spor Maçı Canlı İzle Lige 5’te 5 yaparak flaş bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir