Van Büyükşehir Ctiy Van Park AVM’deki Dükkanlar Satışa Çıkarıldı!

VANPARK AVM’DE BULUNAN 11 ADET DÜKKAN SATILACAK

VANPARK AVM’DE BULUNAN 11 ADET DÜKKAN SATILACAK

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN) İLAN

MADDE 1 :İlimiz İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, ada925 parsel 89‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Vanpark AVM binasındaBelediyeBaşkanlığımızaait11 adet dükkanın satış ihalesi

MADDE 2 : İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. Kat Encümen Toplantı Salonunda 26.09.2023 tarihinde saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.


MADDE 3 : İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 6: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


MADDE 7:İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) taksit peşin olmak üzere 6 taksit halinde ( taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) kalan taksitler yasal faizi ile ödeme yapılır.

MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI


Gerçek Kişiler İçin;


a)  Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)


b)  İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)


c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,


ç)İmza Beyanı (Noter onaylı)


d)Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)


e)  Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu


f) Büyükşehir Belediyesi İlişiksiz Belgesi  (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)


g) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)


ğ) Yer görme belgesi


Tüzel Kişiler için;


a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)


b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)


c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,


ç) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)


d) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’


e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi


f) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,    

       

g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu


ğ) Büyükşehir Belediyesi ilişiksiz belgesi (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)


h) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)


ı) Yer görme belgesi


Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinde Belediye Encümeni’ne müracaatları;   


  İLAN OLUNUR

Basın No ILN01888806

Kaynak: Van Olay Gazetesi

İlginizi Çekebilir

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

TOKİ Van Dahil Bir Çok İlde Uygun Fiyata Konut Satacak!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir