Van'da Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı

Van’da Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı

Van’da Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Başladı

Van’da ücretli öğretmenlik. Van’da ücretli öğretmenlik. Ücretli öğretmenlik Van. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Van’da ücretli öğretmenlik ne zaman başlıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında yapılacak öğretmen görevlendirmeleri için başvurular Van İpekyolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde başladı.

Ücretli öğretmenlik başvurusu birçok ilçede iki aşamalı olarak yapılırken öncelikle e-Devlet sayfası, ardından ilçe milli eğitim müdürlüğü ziyaret ediliyor.

Ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu birçok ilçenin milli eğitim müdürlüğünde başladı.

Genellikle temmuz ile ağustos ayları arasında yapılan ücretli öğretmenlik başvurusu önce e-Devlet üzerinden, onaylamanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılıyor.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yayımlanan duyuruya göre  28.08.2023 tarihi itibariyle e-Devlet üzerindeki ücretli öğretmenlik başvuru aktif dönemi güncellenmiş olup bu tarihten önce başvuru yapanların kayıtları silinmiştir.

Bu amaçla söz konusu durumdaki kişilerin tekrardan e-Devlet sistemi üzerinden 2023-2024 I.Dönemi için başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlçemiz merkez ve bağlı köy okullarında, öğretmen sayısının yetersiz olması halinde Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Bu çerçevede;

1)Anılan Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde;

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2021 tarihli ve 26043924 sayılı ‘’Ek Ders Ücreti Karşılığında Yapılacak Görevlendirmeler’’ konulu yazıları gereğince;

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK SIRALAMASI

a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasında yer alanlara,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,

c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,

ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer yükseköğretim programı mezunlarına öncelik verilecektir.

2) Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla;

a. Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen,

b. Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan,

c. Diploma notu yüksek olan tercih edilecek;

ç. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

3.) Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilebilecektir.

4) Yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları’na ilişkin Kurul Kararında belirtilen öncelik durumları dikkate alınacaktır.

Başvurularla İlgili Diğer Hususlar

1. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden 28/08/2023 tarihi itibariye başvuranlar arasından belirlenecektir.

Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlinde bu kapsamda görevlendirme yapılabilecektir.

2. İlk aşamada, e-Devlet üzerinden 06/09/2023 tarihine kadar yapılan başvuruların listesi saat 17.00’ de alınacak ve bu liste esas alınarak görevlendirmeler yapılacaktır.

3. Bu liste üzerinden ücretli öğretmen ihtiyacının giderilememesi halinde sonraki tarihlerde de başvuru yapanlar arasından görevlendirmeler yapılabilecektir.

4. Başvurusunda öncelikle ilçemizi birinci tercih ilçesi olarak seçenler arasından başvuru branş tercihi öncelikleri de göz önünde bulundurularak görevlendirmeler yapılacaktır.

5. İhtiyaç olması halinde diğer ilçeleri de tercih edenler arasından görevlendirme yapılabilecektir.

Genel ve Özel Şartlar

657/Madde 48 – Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A)Genel şartlar:

1.Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5.Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında durumu hakkında olumsuz bir sonucun olmaması.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

GÖREVLENİDİRME YAPILMASI HALİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

1. Askerlik durum belgesi(Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair)

2. Formasyon belgesi(Eğitim fakültesi mezunları hariç)

3. Adli sicil kayıt belgesi(E Devlet üzerinden alınacak)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi

Kaynak: Gazetevan

İlginizi Çekebilir

TOKİ Açık Artırma İle Van Dahil 42 İlde Konut Satacak

TOKİ Açık Artırma İle Van Dahil 42 İlde Konut Satacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir