Van YYÜ Haber
Van YYÜ 2020 - 2021 Yılı Uzaktan ve Uygulamalı Eğitim-Öğretim Hususlarını Görüşüp Karara Bağladı.

Van YYÜ Öğrencilerin Merakla Beklediği Kararı Açıkladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, üniversite birimlerinin Eğitim-Öğretim ile ilgili öğrencilerin merakla beklediği uzaktan ve uygulamalı eğitim-öğretim hususlarını görüşüp karara bağladı.

Açıklanan karar metninde şu hususlar belirtildi:

T.C.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI

Toplantı Tarihi :18/02/2021
Toplantı Sayısı :2021/5

Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.


Karar 2021/5-1 Yeni Koronavirüs hastalığı salgınında eğitim-öğretim süreçlerine yönelik hususlarda üniversitelerin karar alma hususlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2021 tarih ve 11439 sayılı yazısı gereği Üniversitemizde uygulanacak olan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için uzaktan ve uygulamalı eğitim-öğretim hususları görüşüldü.


2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile ilgili ve sınırlı olarak;

 1. Tıp Fakültesi;
  Tüm sınıflarda ilgili kurulların kararlaştırıp ilan edeceği zaman ve eğitim modeline göre
  dönüşümlü olarak yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin yapılmasına,
 2. Diş Hekimliği Fakültesi;
  a) 1. sınıf öğrencilerinin 18 Ocak-15 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Preklinik
  uygulama derslerinin yoğunlaştırılmış olarak yüz yüze yapılmasına,
  b) 2. sınıf öğrencilerinin 15 Mart-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Preklinik
  uygulama derslerinin yoğunlaştırılmış olarak yüz yüze yapılmasına,
  c) 3. sınıf öğrencilerinin 10 Mayıs-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Preklinik
  uygulama derslerinin yoğunlaştırılmış olarak yüz yüze yapılmasına,
  d) 4. sınıf öğrencilerinin yoğunlaştırılmış klinik uygulama derslerinin 31 Mayıs 2021 tarihinde
  başlatılarak yüz yüze yapılmasına,
  e) 5. sınıf öğrencilerinin devam etmekte olan yoğunlaştırılmış klinik uygulama derslerinin yüz yüze
  yapılmasına,
  f) Tüm teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına,
 3. Veteriner Fakültesi;
  a) 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına,
  b) 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin derslerinin teorik kısımlarının ara sınavlara kadar uzaktan eğitim
  yöntemiyle yapılmasına,
  c) Derslerin Veteriner Fakültesi haftalık ders programında belirtildiği şekilde yapılmasına,
  d) Sınavların uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına,
  e) 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin uygulama derslerinin, akademik takvimde belirtilen ara sınav
  tarihlerinin bitimini izleyen ilk mesai gününden itibaren, seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze
  eğitim yöntemiyle yapılmasına,
 4. Sağlık Bilimleri Fakültesi;
  a) Hemşirelik ve Ebelik Bölümü 4. sınıf Klinik ve Saha Uygulamaları (İntörn) derslerinin bahar
  döneminde seyreltilmiş gruplar şeklinde yüz yüze yapılmasına,
  b) Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinin 1. 2. ve 3. sınıf uygulamalı derslerinin yüz yüze yapılmasına,
  c) Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinin 1. 2. 3. ve 4. sınıf teorik derslerinin uzaktan eğitim yoluyla
  yapılmasına,
 5. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi;
  a) Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık lisans programlarındaki teorik derslerin
  uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi-eşzamanlı (zorunlu hallerde eşzamansız) olarak yapılmasına,
  b) Şartların uygun olması halinde zorunlu yapılması planlanan Stüdyo derslerinin, pandemiden
  korunma kurallarına uygun olarak, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları gözetilip belirlenecek
  sayıda seyreltilmiş gruplar ile eğitimlerinin dönüşümlü olarak yapılmasına ve bu sürecin zamanlaması ile uygulama şekillerinin ilgili birimin belirleyeceği program dâhilinde yapılmasına,

 1. Eczacılık Fakültesi;
  a) Teorik derslerin ve Klinik Eczacılık Uygulama-I uygulama dersinin çevrimiçi olarak uzaktan
  eğitim yöntemiyle yapılmasına,
  b) Uygulama derslerinin yine teorik derslerde olduğu gibi uzaktan eğitim sistemi üzerinden
  çevrimiçi olarak uzaktan eğitimle yapılmasına, ancak Fakültenin belirleyeceği takvime göre kısa
  süreli uygulamalı yüz yüze eğitimin uygulanmasına,
  c) Uygulamalı eğitimden ve stajdan kronik rahatsızlığı ve immün yetmezliği gibi hastalıkları olan
  öğrencilerin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıkları raporu ibraz etmesi şartıyla muaf
  tutularak sadece çevrimiçi eğitimden sorumlu olmalarına,
  d) Eczacılık Fakültesi Staj Yönetmeliği’nde belirtilen Staj 5’in Van ili sınırları içerisinde yapılması
  maddesinin, koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle dikkate alınmamasına ve stajın
  öğrencinin talep ettiği ilde yapılabilmesine,
 2. Ziraat Fakültesi;
  a) 1., 2., 3., ve 4. sınıfların teorik derslerinin ve sınavlarının uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına,
  b) Bahçe Bitkileri Bölümü 3. sınıf ve Tarla Bitkileri Bölümü 4. sınıf mesleki uygulama derslerinin
  ilgili birimin belirleyeceği takvime göre seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitimle
  yapılmasına,
 3. Mühendislik Fakültesi;
  a) Çevre, Gıda, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji ve Makine Mühendisliği Bölümlerindeki
  uygulamalı derslerin ilgili birimin belirleyeceği takvime göre seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı
  yüz yüze eğitim yapılmasına,
  b) Fakültedeki bitirme projesi dersinin ilgili birimin belirleyeceği tarihte teslim edilip, kurulda yüz
  yüze sunum yapılmasına,
  c) Fakültedeki teorik derslerin uzaktan eğitimle yapılmasına,
 4. Su Ürünleri Fakültesi;
  a) 1. ve 2. sınıf uygulama derslerinin ilgili birimin belirleyeceği takvime göre pandemi koşulları
  dikkate alınarak yoğunlaştırılmış şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitimle yapılmasına,
  b) Teorik derslerin ise uzaktan eğitimle yapılmasına,
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi;
  a) Radyo-Sinema ve Televizyon Bölümü, Resim Bölümü ve Sahne Sanatları Bölümünde derslerin
  uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına,
  b) Uygulamalı derslerde, ilgili birimin belirleyeceği takvim ve uygulama kurallarına göre
  seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitimle yapılmasına,
 6. Eğitim Fakültesi;
  Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim ve Müzik Bölümlerinin uygulama ve atölye çalışmalarının ara
  sınav sonrası ilgili birimlerin belirleyeceği takvim ve uygulama kurallarına göre seyreltilmiş
  gruplar halinde yüz yüze eğitimle, teorik dersler ile birlikte diğer bölümlerdeki derslerin de
  uzaktan eğitimle yapılmasına,
 7. Fakültelerden;
  a) Fen Fakültesi,
  b) Turizm Fakültesi,
  c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  d) İlahiyat Fakültesi,
  e) Edebiyat Fakültesi,
  f) Erciş İşletme Fakültesindeki eğitim öğretimin uzaktan eğitimle yapılmasına,

 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu;
  a) Antrenörlük Bölümü 4. sınıf uygulama derslerinin ilgili birimin belirleyeceği tarihlerde
  seyreltilmiş sınıflarda eğitim ve öğretimin hibrit (uzaktan veya yüz yüze) eğitimle yapılmasına,
  b) Antrenörlük Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü teorik derslerinin uzaktan
  eğitim yoluyla yapılmasına,
 2. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı;
  a) Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve Türk Halk Oyunları Bölümü 1., 2., 3., ve 4. sınıf uygulama
  derslerinin ilgili birimlerin belirleyeceği tarihlerde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitimle yapılmasına,
  b) Teorik derslerin ise uzaktan eğitimle yapılmasına,
 3. Özalp Meslek Yüksekokulu;
  a) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü, Bilgisayar Programcılığı birinci sınıf derslerinin
  uzaktan eğitim, ikinci sınıf derslerinin ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı yüz yüze yapılmasına,
  b) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı birinci ve ikinci
  sınıflar ile Gıda İşletme Bölümü, Gıda Teknolojisi Programının birinci ve ikinci sınıf derslerinin seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitimle yapılmasına,
  c) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tarla Bitkileri Programı birinci ve ikinci sınıf, Muhasebe
  ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı birinci ve ikinci sınıf, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programı 1. ve 2. sınıf derslerinin uzaktan eğitimle yapılmasına,
 4. Gevaş Meslek Yüksekokulu;
  a) Laborant ve Veteriner Sağlığı, Bilgisayar Programcılığı, 2. sınıf eğitim-öğretimin yüz yüze eğitimle yapılmasına,
  b) Organik Tarım ve Bahçe Tarımı Programları 1.ve 2. sınıf derslerinin yüz yüze eğitimle yapılmasına,
  c) Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarında derslerin uzaktan eğitimle yapılmasına,
 5. Başkale Meslek Yüksekokulu;
  Tüm programlardaki eğitim ve öğretimin pandemi koşullarına göre ilgili birimin kararı doğrultusunda hibrit (uzaktan veya yüz yüze) eğitimle yapılmasına,
 6. Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;
  a) İlk ve Acil Yardım 2. sınıf (NÖ ve İÖ),
  b) Diyaliz Programı 2. sınıf,
  c) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2. sınıf,
  d) Anestezi Programı 2. sınıf,
  e) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. sınıf,
  f) Perfüzyon programı 2. sınıf,
  g) Radyoterapi 2. sınıf uygulamalı derslerinin, ilgili birimin belirleyeceği program dahilinde yüz yüze yapılmasına ve bunun dışındaki teorik dersler ile diğer I. sınıf ve II. sınıf derslerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına,

19.Yüksekokullardan;
a) Erciş Meslek Yüksekokulu,
b) Muradiye Meslek Yüksekokulu,
c) Van Meslek Yüksekokulu,
d) Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu
e) Yabancı Diller Yüksekokulunda;
Pandemi koşullarının seyrine göre tüm derslerin ilgili birimlerin belirleyeceği takvime ve kararlara göre (senkron veya asenkron) uzaktan eğitim/seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitimle yapılmasına,

20.Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarındaki teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi-eşzamanlı (zorunlu hallerde eşzamansız) olarak gerçekleştirilmesine, koşullar uygun olduğu takdirde zorunlu yapılması planlanan teorik ve uygulama derslerinin, pandemiden korunma kurallarına uygun olarak, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları gözetilip belirlenecek sayıda seyreltilmiş gruplar ile eğitimlerinin dönüşümlü olarak yapılmasına ve bu sürecin zamanlamasının ve uygulama şekillerinin ilgili birimler tarafından planlanmasına,

21.Lisansüstü eğitimlerde, teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi-eşzamanlı (zorunlu hallerde eşzamansız) olarak gerçekleştirilmesine, uygulamalı dersler ve tez çalışmalarının ise pandemiden korunma kurallarına uygun olarak, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları gözetilip belirlenecek sayıda seyreltilmiş gruplar ile eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına,

22.Mevcut pandemi durumları göz önünde bulundurularak, yaz stajı veya staj uygulamaları ile zamanlama ve uygulama şekillerinin ilgili birimler tarafından mevcut pandemi durumları göz önünde bulundurularak, staj uygulamaları ile ilgili zamanlama ve uygulama şekillerinin ilgili birimler tarafından planlanmasına,

23.Yüz yüze eğitim yapılacak birimlerde, pandemi ile ilgili gerekli bilgilendirme eğitimi yapıldıktan sonra eğitimlerin başlanmasına, kronik hastalığı olan ve risk durumu bulunan öğrencilerin eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edebilmelerine,

24.Uzaktan eğitim yoluyla veya yüz yüze yapılacak derslerin programlarının ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilmesine,

25.Ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının uygulama yöntemlerinin (online, yüz yüze, ödev, proje, vaka analizi v.b.) birimlerce alınacak kararlar doğrultusunda uygulanmasına,

26.Sınavların katkı oranlarının ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasına,

27.Yüksek lisans ve doktora seminerleri, tez önerisi sunumları, Tez İzleme Komitesi toplantıları ve doktora yeterlik sınavlarının, danışmanların önerileri ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı doğrultusunda dijital imkânlarla uzaktan yapılabilmesine,

28.Süreç içinde tüm öğrencilere akademik danışmanlık konularında zamanında gerekli destek ve bilgilendirmelerin ilgili birimler tarafından yapılmasına,

29.Pandemi sürecinde, Üniversitemiz kampüslerinin öğrencilerimizin erişimine açık olmasına, sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla öğretim elemanlarının onayları doğrultusunda görüşmelerin yapılabilmesine, öğrencilerin çevrimiçi yapılan teorik veya uygulamalı derslere katılabilmesine,

30.Öğrencilerin süreç ile ilgili olarak üniversite ve bağlı birimlerinin sadece resmi web sayfaları ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamalara göre hareket etmelerine,

31.Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına,

32.Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesine,

33.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının alacağı kararlar doğrultusunda eğitim-öğretim uygulamalarında yeni düzenlemelerin yapılabilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilir

vanspor sivas belediye maçı

Vanspor Fk – Sivas Belediyespor Maçı

Vanspor Fk – Sivas Belediyespor Maçı TFF 2021-2022 Futbol Sezonu 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir