Van Büyükşehir Haberleri
Van Büyükşehir İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi’nde 31 Mart seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan Başkanlığında yapıldı.

Teşekkürle Başlanıldı

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarının ardından yeniden oluşan Van Büyükşehir Belediye Meclisi, ilk toplantısını yaptı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan sözlerine Van halkına teşekkür ederek başladı. 

Van Büyükşehir Haberleri
Van Büyükşehir İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Bugün burada yüzbinlerin iradesi olarak seçtiği Tuşba, Edremit ve Çaldıran Belediyesi Eşbaşkanlarımız ile yine meclis üyelerimizin eksikliğiyle meclisi açtıklarını belirten Özgökçe Ertan “Halk iradesi tam tecelli etmediği için, gerçek temsilciler aramızda olmadığı için aslında bu meclis eksik bir meclistir.  Seçimi kazanmış olmak nasıl bir onur ise, halkın iradesiyle seçilmiş olana saygı duymak da bir o kadar onur meselesi olmalıdır” dedi.  Tüm seçmenin bir siyasi partiyi seçmesi düşünülemeyeceğine göre doğası gereği yerel yönetim meclislerinde de farklı siyasi partilerden temsilcilerin bulunacağını söyleyen Özgökçe Ertan “Burada bir siyasi partinin diğerlerini değersizleştirmesi, hiçe sayması, ötekileştirmesi olmamalıdır, çünkü bu tutum kente bir şey katmaz geliştirilmesini düşündüğümüz demokrasiye bir şey katmaz.

Zorlu bir coğrafyada yerel yönetimler anlamında demokrasiye darbe olan kayyum yönetimini henüz göndermişken yeni bir sorunu kucağımızda bulduk. Seçim sürecinin demokratikliği eşit koşullarda olup olmadığı ayrı bir tartışmayı gerektirir ancak siyasi temsil yetkisini başka bir partiye veren seçmenin iradesine saygı aynı zamanda onu burada temsil edene de saygıyı gerektirir. Ancak; hükümet ve YSK işbirliği ile anayasada ve seçim yasasında olmayan ve de olmaması gereken kumpas, hile ve entrika, kendini inkar, kendi meşruiyet zeminini inkar ve pek tabii ki demokratik değerlere taban tabana zıt bir karar ile seçilmiş eş başkan ve meclis üyeleri yerine demokratik değerlere bir saldırı ve seçimi anlamsızlaştıran bir tutum sonucu burada bulunan belki de kendini burada bulan Kişiler sakın ola kendilerini yasal meşru temsilciler olarak görme yanılgısına düşmesinler. Seçilmiş olanın burada bulunmaması şüphesiz ki öncelikli ve ciddi bir sorundur. Biz, bunun itirazını, tepkisini en yüksek perdeden, her platformda dile getireceğiz” dedi.

HALKIMIZIN GÖZÜNDE UMUDU GÖRDÜM

Mazbatamızı alıp göreve başladığımız andan itibaren coşku, beklenti ve umudu halkımızın gözünde görüp hissettiğini belirten Özgökçe Ertan “Seçildiğimiz ilk günden bu yana adaleti, liyakatı ve demokratik bir çalışma ortamını; ama en önemlisi bizi buraya Van’ın sorunlarını çözmek için gönderen Van halkına hizmet etmenin sorumluluğunu taşımayı, her çalışmada bu duyguyla hareket etmeyi düstur edindik. Ama bunlardan çok daha yakıcı ve çok daha ciddiye almamız gereken durum ise yoksulluk ve işsizliktir. İnanın yüzlerce belki de binlerce yurttaşın tebrik ziyaretini kabul ederken aynı zamanda yoksulluk vurgusuna ve işsizlik sorununa da her gün şahit oldum. Kayyım döneminde gelen ve Van ile hiçbir ilgisi olmayan kültürümüzden, değerlerimizden, ahlaktan zerre kadar nasibini almamış ve insanların ekmeğiyle, aşıyla oynamaktan büyük bir keyif aldığınız kameralar önünde itiraf eden bir önceki genel sekreter Mustafa Yalçın gibi bakmıyoruz duruma” dedi.

BELEDİYENİN BORCU 1 BUÇUK MİLYAR TL’DEN FAZLA

Kimsenin işinde aşında ekmeğinde gözümüz yok, hesabımız yok ama bunu net şekilde belirtmek isterim ki çalışmayana, üretmeyene, Van’a hizmet etmek gibi bir derdi olmayana, “avantadan kolay para kazanırım” diyenlere hiç ama hiç hoşgörümüz olmayacaktır diyen Özgökçe Ertan konuşmasını şöyle sürdürdü:  Belediyecilik hizmetleri dışında kentin var olan sorun alanlarına anlamlı bir dokunuş yapabilmemiz için kaynak gerekir. Bunlardan bir tanesi kayyum döneminde kaynakların hoyratça kullanılıp yüklüce borç bırakılmış olmasıdır. Belirteyim ki; büyükşehir belediyesinin mevcut borç durumu 1 buçuk Milyar TL’nin üzerindedir. Verimlilik açısından bütçe dengesini sağlayacak çalışmaları öne almalıyız. Gider verimliliği açısından benzer bir çalışma yapmalıyız. Personel ihtiyacı ve personel verimliliği çalışmamızı bir an önce tamamlamalıyız. Hizmet önceliği prensibi gereği belediyecilik hizmetleri hele hele ki asgari zorunlu alanlar, asla ve asla aksamayacaktır. Öncelik saptamasında başkaca saik ve kaygılar bu hizmetlerin layıkıyla yapılmasının önüne geçmeyecektir. Meclis üyelerimizin de bu sorumlulukla, bu anlayışla hareket edeceklerinden şüphemiz yok.

İŞİNİ YAPANLA SORUNUMUZ OLAMAZ

Yine daha önce de bir araya geldiğimiz gerek daire başkanlarımıza gerekse de diğer yetkili arkadaşlarımıza da çokça ifade ettik. Van halkına hizmet ederken sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz sürece belediyemiz içerisinde çalışan emekçilerimizin siyasi görüşü değil esas aldığı halkçı belediyecilik ilkeleri önemlidir bizim için.  Ve birlikte yola çıkacaksak da ancak bu ilkeler ışığında yola çıkabileceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Partimizden, diğer partilerden veya gasp edilmiş belediyelerden; tümüne büyükşehir belediye çalışanlarının ve halkın sorumluluk üstlenerek demokratik denetim yapacağını; Gasp edilmiş belediyeler dahil tüm alt belediyeler kamusal hizmet anlamında büyükşehir belediyesinin imkan ve olanaklarını hiçbir ihtirazî kayıt olmaksızın Van’ın her bir köşesinin hizmetine amade olacağını bilmeniz ve çaresizlik duygusu içerisine girmeden önce büyükşehir belediye eş başkanı olarak beni arayabileceğinizi bilmeniz isterim.

Van Büyükşehir İlk Meclis Toplantısını Yaptı

HALKÇI BELEDİYECİLİK

Bizim bugün ve bundan sonraki tüm toplantılarımızda alacağımız her kararı, aynı zamanda kadınından, gencine, yaşlısından engelli bireyine ve çocuğuna kadar her bir Vanlıyı doğrudan etkileyecek, gelecekleri adına hayati bir öneme sahip olduğunun bilinciyle almalıyız, bu kararları öyle vermeliyiz. Halkçı bir belediyecilik modelini Van’dan başlatıp tüm bölgeye yaymanın iddiasındayız. Bunun ilk aşaması da meclis toplantılarımızı halka açık bir şekilde yaparak, demokratik sürece halkı dâhil edecek şeffaflıkta kararları hayata geçirerek olacaktır.  Bizim siyasi geleneğimizde şeffaflık, demokratik yönetim biçimi, halkın doğrudan yönetim şekline dâhil olması esastır. Halkçı belediyelerde yolsuzlukla, usulsüzlükle karşılaşmak çok daha zordur, zamanla hep birlikte tanık olacağız. 

KATILIMCILIĞI ESAS ALACAĞIZ

Van’a dair vereceğimiz kararlarda; Kent Konseyi, Odalar, Dernekler, Muhtarlar, kurum ve kuruluşların içinde olduğu ve sosyal araştırmalar neticesinde çeşitli yöntemlerle Van halkının doğrudan veya dolaylı olarak katılımı esas olacaktır. Üreteceğiz. Hizmete ve üretime dair istihdam sağlayacağız. Bütün kaynaklarımızı ve istihdamımızı en etkin ve verimli bir şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Özellikle kayyım döneminde çeşitli kurum, kuruluş, dernek vb. yerlere hibe, takas, satış ve tahsis yoluyla süreli veya süresiz şekilde belediyeye ait malların verildiğine dair duyumlar alıyoruz.  Bu anlamda biz 1 Nisan’dan önce ne söylediysek bugün de herkesin huzurunda aynısını tekrarlıyoruz. Van halkının hakkı ve menfaati bizim için en temel ilke olmalı. Bundan sonra bu anlayışla hareket edeceğimiz gibi bundan önce de bu halkın malını, mülkünü, hakkını hukuksuz bir şekilde talan eden, birilerine peşkeş çeken her kim ise bu meclisin üyelerinden kuracağımız komisyonlar aracılığıyla ve hukuk temelinde hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yine kayyım anlayışının 1 Nisan tarihi itibariyle mazbatası geç verilen her bir seçilmişimizin yerine hukuksuzca ellerindeki yetkiye dayanarak verdikleri kararları Van halkı için büyük bir kayıp olarak görüyoruz. 

VAN HALKINA KARŞI SORUMLUYUZ

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları olarak hepimiz tüm Van halkına karşı sorumluyuz. Ancak bu anlayışla hareket edersek Van halkının iradesine ve geleceğine sahip çıkmış oluruz. Bu bağlamda belediyeyi aldığımız gibi kayyım tarafından bize devredilen borcun kuruşu kuruşuna hesabını birlikte soracağız.  Halkımızın içi rahat olsun. Yargısal denetime de, idari denetime de, kamuoyu denetimine de açığız, hiçbir kaygı ve endişemiz yoktur.

KADINLAR TEMSİL VE KARAR GÜCÜNE KATILACAK

Toplumun yarısını oluşturan kadınların temsil ve karar gücünün olmadığı, ihtiyaç ve taleplerinin olmadığı bir yerel yönetim anlayışı aynı zamanda erkek egemen tekçiliği örgütleyen bir hizmet anlayışıdır. Bu anlamda özellikle kadınların ihtiyaçlarını temel alan kadın kurumlarını da bu ürece dâhil eden bir cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bütçeleme anlayışını devreye koyacağız.  Evde, sokakta, ne yaşadıkları, hangi hizmetten ne kadar yararlandıkları, mekan planlamasından ulaşım koşullarına kadar tüm karar mekanizmalarından kadınların eşit düzeyde söz hakkının olması bizim parti olarak da temel politikamızdır, zira siyasi geleneğimiz aynı zamanda kadın belediyeciliğinin de öncülüğünü yapacak bir anlayışa sahiptir.  Erkek egemen anlayışın bir tezahürü de olan kayyım anlayışı döneminde gasp edilen kadın kazanımlarını yeniden inşa edeceğiz. Kapatılan kadın merkezlerimizi, kadın sığınma evlerimizi, kadın yaşam alanlarını, kadın emeği pazarlarını, kadın daire başkanlıklarını ve yine kadın müdürlüklerini yeniden hayata geçirecek; ve 1978 yılında Hilvan’da 3 kadın belediye meclis üyesinin başlattığı çok kültürlülüğe dayanan kadın belediyecilik anlayışını büyüterek geliştireceğiz. 

VANGÖLÜ’NE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR

Yine özellikle Van gölü ve havzası gibi bir zenginliğimizi korumanın sorumluluğunu derinden hissediyoruz. Bizler aynı zamanda yalnızca insana karşı değil bitki ve hayvan türlerine, suya, toprağa, havaya tarihsel varlıklara karşı da sorumluyuz. Özellikle kadın belediyeciliği perspektifiyle kentin yeşil alanlarını genişletecek ve kentin ekolojik sınırlarını da gözeten planlamalara, karar alma süreçlerine gideceğiz.  Son olarak şunu belirtmek isterim ki kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz. Anadilde eğitim ve çok dillilikten, cinsiyet eşitlikçi eğitim anlayışına kadar, kadınların kültürel ve sanatsal alanda çalışmalarını görünür kılacak çalışmalarını hayata geçirmeleri için her türlü çabayı ortaya koyacağız.  Konuşmanın ardından 1. ve 2. Meclis Başkanvekili seçimi gerçekleşti. Oy kullanımının tamamlanması ile birlikte sandıktan çıkan sonuçlarla 1. Başkanvekilliğine Cemil Komi, 2. Başkanvekilliğine ise Canan Gündoğdu seçildi. 

Kaynak: VanEkspres

Van‘daki diğer güncel haberler için TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Van'da halk ekmeğe zam

Van’da Ekmeğe Zam

Van’da Ekmeğe Zam Van’da bu yıl sık sık gündemi meşgul eden zamlar gelmeye devam ediyor. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.