Van Halk Kültürü
Van Halk Kültürü Van Bedduaları

Van Bedduaları

Van Bedduaları

Van Bedduaları; YYÜ Eğitim Fakültesi, Türki Dili ve Edebiyatı Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Önay’ın yazdığı; Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ‘Van Kültür ve Turizm Envanteri-III Halk Kültürü-1’ eserinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 • Acidan geberesen.
 • Adın gala.
 • Afatın ola.
 • Ağ döşekte melül oturasan.
 • Ağzından çıhsın goynuna girsin.
 • Ah diyesen, baba evi diyesen.
 • Ah diyesen, başan dizan çalasan.
 • Ah diyesen, günümi diyesen.
 • Alavın ola.
 • Allah canımı ala, yetim galasız.
 • Allah sana kulum demiye.
 • Allah seni elimden ala.
 • Allah’dan umaram boynun altan gala
 • Allah’ın gılıcına rast gelesen.
 • Allah’ın topuna gelesen.
 • Anan öle
 • Anasız galasan.
 • Ardımda galmiyasan.
 • Avlanırken avlanasan.
 • Avrat rezili olasan
 • Avrat üzi görmiyesen.
 • Ayağın şişe.
 • Ayaklaran gara su ine.
 • Baba çıha üzan gözan.
 • Baba tökesen.
 • Baba tutasan.
 • Babanın yanına gidesen.
 • Balaların ardında gala.
 • Balalarınnan çekesen.
 • Başan ataş töküle.
 • Başan gara gele.
 • Başın dertten, yaħan bitten gurtulmasın.
 • Başın duran yerde eyağın daşa deymiye.
 • Belani eyağın altından bulasan.
 • Belini bit, ekmeğini it yiye.
 • Beterin beteri olasan.
 • Bi lokma ekmeğe hasret galasan.
 • Bi memenden gan, bi memenden irin aħa.
 • Bin bir derde rast gelesen.
 • Biri tuta, bin biri parçaliya.
 • Bokun ağzınnan gele.
 • Boynun altında gala.
 • Boynun boş ipnen ölçüle.
 • Boynun kesile.
 • Boyun devrüle.
 • Boyun ölçüle.
 • Bu boydan artıħ büyümiyesen.
 • Burnundan fitil fitil gele.
 • Can derdine düşesen.
 • Can sağlığı görmiyesen.
 • Canıma gurban olasan.
 • Canın çıħsın.
 • Canın içeran aħa.
 • Canın üstünde meliyesen.
 • Canınnan ħayır görmiyesen.
 • Cehennem zebanisi olasan.
 • Cehenneme gidesen.
 • Cehennemin köküne git.
 • Cigerimi yaħdın, senin de cigerin yana.
 • Cigerin ağzından gele.
 • Dert çıħa üzan gözan.
 • Dert tutasan, derman bulamiyasan.
 • Dert tutasan.
 • Dilin lal ola.
 • Dizleran gara su ine.
 • Döl tutamiyasan.
 • Dul ere duvaħsız, kör ere nikâhsız gidesen.
 • Duvar dibinde galasan.
 • Ekmeğini it, belini bit yesin
 • Ekmek atli ola, sen yaya olasan.
 • Ekmek tavşan, sen tazi olasan.
 • Elın ħınasiyla gidesen.
 • Elin yanan uzana.
 • Emeklerim gözan dizan dura.
 • Er diyesen, erik ağacına çıħasan.
 • Er üzi ellemiyesen.
 • Er üzi görmiyesen.
 • Erkek eli tutmiyasan.
 • Esfeli safiline düşesen.
 • Eteğine oğlan çişi değmiye.
 • Eteğine oğlan işegi deymiye.
 • Etlerın töküle.
 • Evan şivan düşe.
 • Evinde ölmiyesen.
 • Gan gusasan.
 • Gannı köyneğin gele.
 • Ganın içan aħa.
 • Gara bahtlı olasan
 • Gara ħabarın gele
 • Gazandığını yiyemiyesen
 • Geberesen.
 • Gezzebe gelesen.
 • Gıçın gırıla.
 • Gıdor gıdor olasan.
 • Gınan tasta gala
 • Gırran düşe içinize.
 • Gız gidesen, dul dönesen.
 • Gidişin ola dönüşün olmiya.
 • Gorbagor olasan.
 • Gözan dizan dura.
 • Gözleran tite yene.
 • Gözlerin avucuma gele.
 • Gözün avucan aħa.
 • Gulaħlaran gurguşun eriye.
 • Gurdeşen tökesen.
 • Gün görmiyesen.
 • Gün ışığına hasret galasan.
 • Ħanın ħarap ola.
 • Ħışħışa tutasan.
 • İci gire garnan.
 • İci gire.
 • İgit arħan yere gele.
 • İki cihanda da gülmiyesen.
 • İki cihanda rüsvay olasan.
 • İki cihanda üzün gara ola.
 • İki yaħan bi araya gemliye.
 • İmansız gidesen.
 • İrin gusasan.
 • İssi yatasan, savuħ galħasan.
 • İşığa hesret galasan.
 • İt lakına muhtaç galasan.
 • İtnen elemete, gurtnan gıyamete galasan.
 • Kökan kırbıt suyi töküle.
 • Kül goyum halan.
 • Kül ola başan.
 • Malın itler, yaħan bitler iye.
 • Mirat galasan.
 • Muradın gözünde gala.
 • Nelet gele üzan gözan.
 • O boydan başga böyümiyesen.
 • Oħħeş demiyesen.
 • Ölmiyesen, sürünesen.
 • Ölüm gafil gele, bahmiya yaşan.
 • Paramparça olasan.
 • Parça parça olasan.
 • Sesin sallar altınnan gele.
 • Sıtarın olmiya
 • Soyun sopun kesile.
 • Sürüm sürüm sürünesen.
 • Taħtada galasan.
 • Tazi gibi guzuldiyasan.
 • Teşenek tökesen.
 • Tırığa düşesen.
 • Tok yediğin bayramdan bayrama ola.
 • Tok yediğin benim günüm ola.
 • Tok yediğin bu gün ola.
 • Torpaħ başan ola.
 • Tülki sancısına tutulasan.
 • Tümbetüm olasan.
 • Üzün gözün töküle.
 • Vaya batasan.
 • Yağlı gurşuna gelesen.
 • Yağli iplere gelesen.
 • Yazın ayrana, gışın yorgana hasret galasan.
 • Zarım zarım zarıldiyasan.
 • Zukkumun ola.

Van Halk Kültürü hakkındaki diğer içerikler için Tıklayınız

İlginizi Çekebilir

Van Kahvaltısının Kralı Bak Hele Bak Yusuf’tan Bomba Gibi Bir Tarif

Van Kahvaltısının Kralı Bak Hele Bak Yusuf Abimden Bomba Gibi Bir Tarif Ailece misafiri olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir