Van Halk Kültürü
Van Halk Kültürü Van Bedduaları

Van Bedduaları

Van Bedduaları

Van Bedduaları; YYÜ Eğitim Fakültesi, Türki Dili ve Edebiyatı Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Önay’ın yazdığı; Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ‘Van Kültür ve Turizm Envanteri-III Halk Kültürü-1’ eserinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 • Acidan geberesen.
 • Adın gala.
 • Afatın ola.
 • Ağ döşekte melül oturasan.
 • Ağzından çıhsın goynuna girsin.
 • Ah diyesen, baba evi diyesen.
 • Ah diyesen, başan dizan çalasan.
 • Ah diyesen, günümi diyesen.
 • Alavın ola.
 • Allah canımı ala, yetim galasız.
 • Allah sana kulum demiye.
 • Allah seni elimden ala.
 • Allah’dan umaram boynun altan gala
 • Allah’ın gılıcına rast gelesen.
 • Allah’ın topuna gelesen.
 • Anan öle
 • Anasız galasan.
 • Ardımda galmiyasan.
 • Avlanırken avlanasan.
 • Avrat rezili olasan
 • Avrat üzi görmiyesen.
 • Ayağın şişe.
 • Ayaklaran gara su ine.
 • Baba çıha üzan gözan.
 • Baba tökesen.
 • Baba tutasan.
 • Babanın yanına gidesen.
 • Balaların ardında gala.
 • Balalarınnan çekesen.
 • Başan ataş töküle.
 • Başan gara gele.
 • Başın dertten, yaħan bitten gurtulmasın.
 • Başın duran yerde eyağın daşa deymiye.
 • Belani eyağın altından bulasan.
 • Belini bit, ekmeğini it yiye.
 • Beterin beteri olasan.
 • Bi lokma ekmeğe hasret galasan.
 • Bi memenden gan, bi memenden irin aħa.
 • Bin bir derde rast gelesen.
 • Biri tuta, bin biri parçaliya.
 • Bokun ağzınnan gele.
 • Boynun altında gala.
 • Boynun boş ipnen ölçüle.
 • Boynun kesile.
 • Boyun devrüle.
 • Boyun ölçüle.
 • Bu boydan artıħ büyümiyesen.
 • Burnundan fitil fitil gele.
 • Can derdine düşesen.
 • Can sağlığı görmiyesen.
 • Canıma gurban olasan.
 • Canın çıħsın.
 • Canın içeran aħa.
 • Canın üstünde meliyesen.
 • Canınnan ħayır görmiyesen.
 • Cehennem zebanisi olasan.
 • Cehenneme gidesen.
 • Cehennemin köküne git.
 • Cigerimi yaħdın, senin de cigerin yana.
 • Cigerin ağzından gele.
 • Dert çıħa üzan gözan.
 • Dert tutasan, derman bulamiyasan.
 • Dert tutasan.
 • Dilin lal ola.
 • Dizleran gara su ine.
 • Döl tutamiyasan.
 • Dul ere duvaħsız, kör ere nikâhsız gidesen.
 • Duvar dibinde galasan.
 • Ekmeğini it, belini bit yesin
 • Ekmek atli ola, sen yaya olasan.
 • Ekmek tavşan, sen tazi olasan.
 • Elın ħınasiyla gidesen.
 • Elin yanan uzana.
 • Emeklerim gözan dizan dura.
 • Er diyesen, erik ağacına çıħasan.
 • Er üzi ellemiyesen.
 • Er üzi görmiyesen.
 • Erkek eli tutmiyasan.
 • Esfeli safiline düşesen.
 • Eteğine oğlan çişi değmiye.
 • Eteğine oğlan işegi deymiye.
 • Etlerın töküle.
 • Evan şivan düşe.
 • Evinde ölmiyesen.
 • Gan gusasan.
 • Gannı köyneğin gele.
 • Ganın içan aħa.
 • Gara bahtlı olasan
 • Gara ħabarın gele
 • Gazandığını yiyemiyesen
 • Geberesen.
 • Gezzebe gelesen.
 • Gıçın gırıla.
 • Gıdor gıdor olasan.
 • Gınan tasta gala
 • Gırran düşe içinize.
 • Gız gidesen, dul dönesen.
 • Gidişin ola dönüşün olmiya.
 • Gorbagor olasan.
 • Gözan dizan dura.
 • Gözleran tite yene.
 • Gözlerin avucuma gele.
 • Gözün avucan aħa.
 • Gulaħlaran gurguşun eriye.
 • Gurdeşen tökesen.
 • Gün görmiyesen.
 • Gün ışığına hasret galasan.
 • Ħanın ħarap ola.
 • Ħışħışa tutasan.
 • İci gire garnan.
 • İci gire.
 • İgit arħan yere gele.
 • İki cihanda da gülmiyesen.
 • İki cihanda rüsvay olasan.
 • İki cihanda üzün gara ola.
 • İki yaħan bi araya gemliye.
 • İmansız gidesen.
 • İrin gusasan.
 • İssi yatasan, savuħ galħasan.
 • İşığa hesret galasan.
 • İt lakına muhtaç galasan.
 • İtnen elemete, gurtnan gıyamete galasan.
 • Kökan kırbıt suyi töküle.
 • Kül goyum halan.
 • Kül ola başan.
 • Malın itler, yaħan bitler iye.
 • Mirat galasan.
 • Muradın gözünde gala.
 • Nelet gele üzan gözan.
 • O boydan başga böyümiyesen.
 • Oħħeş demiyesen.
 • Ölmiyesen, sürünesen.
 • Ölüm gafil gele, bahmiya yaşan.
 • Paramparça olasan.
 • Parça parça olasan.
 • Sesin sallar altınnan gele.
 • Sıtarın olmiya
 • Soyun sopun kesile.
 • Sürüm sürüm sürünesen.
 • Taħtada galasan.
 • Tazi gibi guzuldiyasan.
 • Teşenek tökesen.
 • Tırığa düşesen.
 • Tok yediğin bayramdan bayrama ola.
 • Tok yediğin benim günüm ola.
 • Tok yediğin bu gün ola.
 • Torpaħ başan ola.
 • Tülki sancısına tutulasan.
 • Tümbetüm olasan.
 • Üzün gözün töküle.
 • Vaya batasan.
 • Yağlı gurşuna gelesen.
 • Yağli iplere gelesen.
 • Yazın ayrana, gışın yorgana hasret galasan.
 • Zarım zarım zarıldiyasan.
 • Zukkumun ola.

Van Halk Kültürü hakkındaki diğer içerikler için Tıklayınız

İlginizi Çekebilir

Van Bahçesaray Feqiye Teyran

Kuşların Piri; Feqiye Teyran

Feqiye Teyran Kimdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir