Vakıfbank 1985 Personel Alacak

Vakıfbank 1985 Personel Alacak

Vakıfbank 1985 Personel Alacak

Vakıfbank memur alımı yapacak.

Vakıfbank resmi sayfasından yayımlanan duyuruya göre, Vakıfbank’a sınavla 1985 memur alınacak.

Başvurular 1 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

VakıfBank, Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur pozisyonları olmak üzere 1985 memur alımı yapacağını açıkladı.

İşte 2023 VakıfBank memur alımı hakkında merak edilen bilgiler…

VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

VakıfBank 1.985 memur alımı için sınav 2 Aralık 2023 Cumartesi Saat 10.00’da düzenlenecek.

VakıfBank memur alımı sınavı Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde aynı anda gerçekleştirilecek.

VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların sınava başvurabilmesi için;

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2’de yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo 2’de yer alan illerde ikamet etmesi

gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Memur (Şube)/Memur (Müşteri İletişim Merkezi) ünvanına başvuran adaylar Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde görevlendirilecektir.

Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların

Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir.

Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş

Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer unvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya

başvurduğu unvandan farklı bir unvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

a-) Müfettiş Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, Kontrolör Yardımcılığı, BT Kontrolör Yardımcılığı;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği

yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

b-) Uzman Yardımcılığı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği

yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

c-) Memurluk (Şube)-Memurluk (Müşteri İletişim Merkezi) için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-3 ve Tablo-4’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor

olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

9. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak,

(Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak

olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

Sınav başvurusu yapılırken Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’ne girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.

VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular sadece Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

SINAV GÜNÜ


Adayın Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:


Sınava başvurusu kabul edilen adaylar, 27.11.2023-02.12.2023 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet sitesinden Sınav Giriş Belgesi’ni alabileceklerdir.


Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınavın ilk 30 dakikası ve son
15 dakikası içerisinde ise sınav salonundan çıkılmayacaktır.


Yazılı sınava katılacak adaylar sınava girebilmek için;

Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde silinti, kazıntı veya değişiklik yapılmamış, tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte üzerinde;

*T.C kimlik numarası bulunan Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/T.C. kimlik Kartı

*Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan güncel fotoğraflı sürücü belgesi

*Geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport

*Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi’ni, T.C. kimlik numarası bulunan Evlilik Cüzdanı

* Avukat Kimlik Belgesi/Baro Kimlik Belgesi’ni ibraz etmek zorundadır.


Bunların dışında hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belgelerinde eksiklik bulunan adaylar sınava alınmayacaktır.


Sınava katılacak adaylar, yanlarında kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. Hesap makinesi sınavda kullanılamayacaktır.


Mülakata sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır.

Mülakatın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca bildirilecektir.

YAZILI SINAV SONUCUNUN İLANI, SINAVA İTİRAZ ŞEKLİ VE İTİRAZIN SÜRESİ


Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.


Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar, internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek Ankara Üniversitesi’ne yapılır.


Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden
3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi’ne yapabilirler.


Bilgi Edinme


Adaylar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlar, ödeme, başvuru ekranı, ücret iadesi vb. konularda Ankara Üniversitesi ile iletişime geçmelidir.


Sınav Başvuru Adresi: https://semsinav.ankara.edu.tr/ Başvuru esnasında sorun yaşayan adaylar, mesai saatleri içerisinde 0312 381 67 26 numaralı telefondan ve ankusem@ankara.edu.tr mail adresinden irtibata geçebilirler.

İlginizi Çekebilir

son dakika güncel personel alımı ilanları

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 Personel Alacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir