park avm iş yerleri kiraya veriliyor

PARK AVM’deki 75 Adet İşyeri ve 1 Adet Otopark Kiraya Verilecek

PARK AVM’de bulunan 75 adet işyeri ve 1 adet otopark kiraya verilecek

İşte İhale İlanı Detayı;

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI‘NDAN
(Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı)
İHALE İLANI

Madde 1-) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Van İli, İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Pafta:26, Ada:925 ve Parsel 89’de kayıtlı taşınmaz üzerindeki PARK AVM’de bulunan 75 adet işyeri ve 1 adet Otoparkın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.maddesi doğrultusunda 5 yıllığına AVM ’’Alışveriş Merkezi’ ’olarak kiralanma/işlettirilmesi ihalesi 19.10.2022 tarih ve saat: 10.00’da yapılacaktır.

Madde 2-) Kiraya verilecek işyerlerinin nitelikleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihi, saati ve âdeti aşağıdadır.ADRESİ: VAN İLİ, İPEKYOLU İLÇESİ, ŞEREFİYE MAH. CUMHURİYET CADDESİ ÜZERİ

NİTELİĞİ: PARK AVM’DE İŞYERLERİ VE OTOPARK
1 AYLIK MUHAMMEN BEDEL : 1.000.000,00 TL + KDV
1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL: 12.000.000,00 TL +KDV
5 YILLIK MUHAMMEN BEDEL : 60.000.000,00 TL +KDV
5 YILLIK %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 1.800.000,00 TL

İHALE TARİHİ:19.10.2022

İHALE SAATİ:10:00

PARK AVM’DE  BULUNAN 75 ADET İŞYERİ ve 1 ADET OTOPARK    
Madde 3-) İhalenin yapılacağı yer Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sosyal Meskenler yanı Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. kat, Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Madde 4-) Geçici Teminat, tahmin edilen Beş (5) yıllık kira bedelinin %3’ü olup yukarıda belirtilmiş yazılı miktar kadardır.

Madde 5-) Kesin Teminat, Beş (5) yıllık bedelin %6’sıdır.Madde 6-) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler İçin;
a) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
b) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
c) İmza Beyanı (Noter onaylı)
d) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (5.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
e)  Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 1ay-30 gün içerisinde almış olmalı)
f)  Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
g) Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı.
h) VASKİ A.Ş.’ye borcu yok yazısı,
ı) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
i)  Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
j) Yeterlilik için gerekli belgeler:


İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak Alışveriş Merkezleri Yönetmeliğinin ikinci bölümünün 4. maddesi kapsamında en az 1 adet AVM‘yi , ez az 3 yıl süreyle işlettiğine dair kayıtlı olduğu odadan alınmış belge sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.                       


Tüzel Kişiler için;
a) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
b) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
c)Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü,                                                                                                                                            
d) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (5.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
e) Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hakim ortağı/Müdürü’ne ait)
f) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
g) Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı,
ı) VASKİ A.Ş.’ye borcu yok yazısı,
h) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
i) Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)


j) Yeterlilik için gerekli belgeler:


İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak Alışveriş Merkezleri Yönetmeliğinin ikinci bölümünün 4. maddesi kapsamında en az 1 adet AVM’yi, ez az 3 yıl süreyle işlettiğine dair kayıtlı olduğu odadan alınmış belge sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.
k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.MADDE 7-) Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 8) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 9-) Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 19.10.2022 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

İlan Olunur.

İlan Sayfası için TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

MHP Van Milletvekili aday adayları belli oldu!

MHP Van Milletvekili aday adayları belli oldu! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 28. Dönem Milletvekili Genel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir