güvenlik personeli alımı
OYAK 165 Güvenlik Görevlisi Alacak

OYAK 165 Güvenlik Görevlisi Alacak

Oyak kurum bünyesinde en az lise mezunu 165 personel alımı istihdam edeceğini duyurdu.

150 erkek ve 15 kadın olmak üzere alım gerçekleşecektir.

Sınav Başvuru Tarihleri | Sınav Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı sınav kapsamında 28 Kasım 2021 Pazar günü, saat 10.00’da elemeler yapılacak.

Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları yerine getirmiş olması gerekiyor.

Sınavın gerçekleşeceği iller şu şekilde

-Ankara
-İstanbul
-Zonguldak


OYAK sınav başvuru tarihi ise “12 Kasım 2021” de sonlanıyor.

Sınav Ücreti Ne Kadar?


Başvuru yapacak adayların sınav ücreti olan 200 TL’yi belirtilen kanallar ve bankalara aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekiyor:


*//odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden, “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi” hesabına kredi kartıyla ödemeler yapılabilmektedir.


* Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası üzerinden yapılan sınav ödemeleri ardından 12 Kasım 2021 saat 23.59’a kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

OYAK Sınav Başvuru Şartları Neler?


OYAK güvenlik görevlisi alımı sınav başvuru şartları şöyle sıralanmaktadır:


• Minimum lise mezunu olmak.
• 1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olmak.
• Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olmak, belgenin geçerliliğinin
devamı.
• Erkek adayların 1.75 ve üzeri.
• Kadın adayların 1.65 ve üzeri boyda olması.
• Askerlik ile ilişiği olmaması.
• Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında sağlık problemleri olmamak.
• İletişim ve konuşma sorunları olmaması.

• 5188 sayılı kanunla ilgili maddelere hakim olmak.
• Değişik vardiyalarda çalışabilmek gerekmektedir


Zonguldak Filyos Limanı Özel Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavı


BAŞVURU TARİHİ


05-12 Kasım 2021


SINAV MERKEZİ


Ankara, İstanbul, Zonguldak


SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ


28 Kasım 2021 Pazar günü, saat 10.00


SINAV GİRİŞ BELGESİ


Adaylar, 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olan fotoğraflı sınav giriş belgesinin renkli çıktısını aldıktan sonra kendilerine en yakın il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerine sınav giriş belgesini onaylatacaklardır.


GENEL AÇIKLAMALAR


*OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından Zonguldak ilinde bulunan Filyos limanı ile stratejik öneme sahip yeni kurulmakta olan kritik bir tesis ve tesisler topluluğu için150 erkek, 15 kadın aday, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

*Adaylar yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve mülakat olmak üzere 3 (üç) ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


*Yazılı Sınav Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından, fiziki yeterlilik ve mülakat ise OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. koordinesinde gerçekleştirilecektir.


*Yazılı sınav sonucu puan sıralamasında yukarıda belirtilen personel sayısının 3 katı kadar
(450 erkek, 45 kadın) aday başarılı sayılacak, fiziki yeterlilik ve mülakata çağrılacaktır. Bu
sıralamaya giremeyen aday elenecektir. Eşit puan almış adaylar arasında yıl, ay, gün,
bakımından yaşı daha küçük olan adaya öncelik verilecektir.

İşte İlanın Detayları


T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. Zonguldak Filyos Limanı Özel Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavı Duyurusu

*Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından
fiziki yeterlilik ve mülakata tabi tutulacak olup nihai sıralama sonucunda kazanan adaylar
asgari ücretin en az %80 fazlası ile işe alınacaktır.

*İşe alınan adaylara geçici olarak konaklama imkanı sağlanacaktır. Fiziki yeterlilik ve mülakat ile ilgili bilgiler adaylara OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından daha sonra bildirilecektir.


*Fiziki yeterlilik ve mülakata katılacak adaylar, ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri
karşılayacaktır.


Başvuru Şartları;


* 01.01.1982 tarihinden sonra doğmuş olmak,
* Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
* En az lise mezunu olmak,
* Tercihen erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
* Tercihen erkek adaylar için en az 1.75 ve üzeri, kadın adaylar için en az 1.65 ve üzeri boyda olmak,
* Özel güvenlik sağlık mevzuatında belirtilen sağlık problemleri olmamak,
* İyi iletişim kurabilmek ve diksiyonu düzgün olmak,
* Takım çalışmasına yatkın olmak,
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata hâkim olmak,
* Vardiyalı çalışabilecek durumda olmak


şartlarını taşıyan adaylar sınav için başvuru yapabilecektir.


Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından başvuru esnasında beyan edilen bilgiler esas alınacağından, adaya ait bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar.

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgiler adayın sorumluluğundadır.


BAŞVURU VE SINAV ÜCRETİ


Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 05/11/2021-12/11/2021 tarihleri arasında KDV dâhil
200 (ikiyüz) TL sınav ücretini, katılacakları sınavın adıyla (ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ
SEÇME SINAVI) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına;

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da
internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecektir.


Sınav ücretini yatıran aday, 05/11/2021-12/11/2021 (saat: 23.59’a kadar) tarihleri
arasında www.meb.gov.tr adresinden başvurusunu tamamlayacaktır. Adaylar başvuru
esnasında fotoğraf yükleme, sınav merkezi seçme vb. işlemleri doğru ve eksiksiz olarak
gerçekleştireceklerdir.


Başvuru esnasında adaylara ait kimlik doğrulama işlemi https://www.turkiye.gov.tr
adresinden üzerinden yapılacağından, adayların başvuru öncesinde
https://www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.


SINAV UYGULAMASI


*Adaylar sınava, fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer
alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi,
geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir.

*Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.


*Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici
kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Sınav Bilgileri:

* Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorulardan oluşan A ve B soru kitapçığı
kullanılacaktır.


*insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.


* Adaylar sınava sivil kıyafetle ve silahsız olarak gireceklerdir.


* Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.


* Sınav soruları ve cevap anahtarları 29 Kasım 2021 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya
http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.


* Sınav sonuç bilgileri 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren ve www.meb.gov.tr ve/veya
http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.


* Covid-19 bakımından riskli aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan ‘Covid-19 Kapsamında Kurum ve
Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal
Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler’ doğrultusunda işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI

Zonguldak Filyos Limanı Özel Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavının ders konu
başlıklarına ilişkin mevzuatların, sınav duyurusu tarihi itibariyle mevcut hâli dikkate
alınacaktır. Bu tarihten sonra değişiklik yapılması durumunda adaylar bu
değişikliklerden sorumlu olmayacaktır.


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ


* Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Değerlendirme, doğru
cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında;
[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
* Başarı sıralaması yapılırken en yüksek puan alan adaydan başlanacak olup yapılan başarı
ve puan sıralamasında adaylar arasında eşitlik olması durumunda;
* Yaş faktörü dikkate alınacak olup yıl, ay, gün bakımından yaşı daha küçük olan
adaya öncelik verilecektir.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile
belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından
iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan
değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.


İLETİŞİM ve DUYURU


Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

* Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” Sınav Koordinasyon Merkezi (Sınav günü için); 0 312 413 32 25-4723-3280-3299


* OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. Telefon : 0312 287 56 56 e-posta : info@oyaksgs.com.tr numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.


SINAV İTİRAZLARI


* Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde OYAKSGS’ye yapacaklardır.

*OYAKSGS, adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak OYAKSGS’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara OYAKSGS tarafından bildirilecektir.


* Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden herhangi birine KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.


* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


* Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.


* 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sınav sorularının ve sonuçlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.


ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Başarılar Dileriz.

İLAN LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Personeli Alım Com


İlginizi Çekebilir

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 6940 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 6940 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir