karayolları personel alımı 2023
Karayolları 250 Güvenlik Görevlisi Alacak

Karayolları 250 Güvenlik Görevlisi Alacak

Karayolları 250 Güvenlik Görevlisi Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü en az ilkokul mezunu (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

“​Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.


İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve
şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.’ denildi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Alınacak 3000 İşçi içinde en çok pozisyon ayrılan Branşlardan biri de Özel Güvenlik Görevlisi oldu.

165’i Silahsız 84’ü Silahlı Olarak Alınacak ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ için Alım Şartları ve İl İl Kontenjanlar ise şu şekilde oldu;

POSİZYON: BİNA VE MAL BAKICISI (ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahsız))

ALINACAK İŞÇİ SAYISI: 165

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ALIM İÇİN ARANAN ŞARTLAR

*Adayların 5188 sayılı Kanun kapsamında Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) kimlik kartına sahip olması zorunludur. İlanımıza Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kimlik kartına sahip olanlarda başvurabilir. (Kura sonucu atananlar Bina ve Mal Bakıcısı unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

*2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

*Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

*7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

*Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

*İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

*Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

*Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

*Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.

*Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.

*Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

*İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

*İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) *daha sonra duyurulacaktır.

*İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

*Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

*İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.

*İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

*Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

*İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

*İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

ALIM YAPILACAK İL İL KONTENJANLAR

*7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

*Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

*İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

*Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

*Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

*Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.

*Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.

*Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

*İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

*İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

*İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

*Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

*İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.

*İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

*Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

*İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

*İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

ALIM YAPILACAK İL İL KONTENJANLAR

İŞTE ALINACAK DİĞER BRANŞLAR VE İL İL KONTENJANAR VE ŞARTLAR

AĞIR MAKİNE YAĞCISI

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 80 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ASAFALT USTA YARDIMCISI

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 37 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

AŞÇI YARDIMCISI

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 20 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-40

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (Otomotiv Boya Ustası)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 14 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (Torna Tezgahı Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (Oto Döşemecisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 2 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (Otomotiv Elektrikçisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 59 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI ( İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 80 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (Otomotiv Kaporta Ustası)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (Otomotiv Mekanikeri)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 113 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BAKIM İŞÇİSİ ( Karayolu Bakım İşçisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 144 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlkokul En Fazla Ortaöğretim

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BETON ASFALT SERİCİ OPERATÖR YARDIMCISI (Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 7 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BİNA VE MAL BAKICISI ( Özel Güvenlik Görevlisi – Silahlı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 80 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BİNA VE MAL BAKICISI (Özel Güvenlik Görevlisi -Silahsız)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 169 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRİK TESİSAT VE BAKIM USTASI (İşletme Elektrik Bakım Ustası)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 25 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Önlisans En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRİK TESİSATÇISI (Elektrikçi (Genel)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 17 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRONİK USTASI (İşletme Elektronik Bakımcısı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 42 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

GREYDER OPERATÖRÜ

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 59 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ ( Kazıma ve Yükleme Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 18 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (Asfalt Plenti Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 5 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (Kazıcı-Yükleyici Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 39 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ ( Kazıma Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 14 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (Yükleyi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 92 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Kalorifer Ateşçisi / Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 35 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Fotoğraf ve Video Çekimcisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 1 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı / Yapı Dekorasyoncusu)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 5 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Ofset Baskı Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 2 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Soğutmacı ve Havalandırmacı )

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 11 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Plastik Doğramacı /PVC Doğrama İmalat ve Montajcısı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 1 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 37 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Beden İşçisi Genel)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 251 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 51 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

LABORATUVAR VE UYGULAMA TESİS USTASI (Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 83 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

MAKİNE OPERATÖRÜ (Silindir Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 9 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

MAKİNE OPERATÖRÜ ( Forklift Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 3 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

Sıhhi Tesisatçı

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 15 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Şoför (Yolcu Taşıma)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 15 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 18 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Vidanjör Şoförü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 6 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Kamyon Şoförü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 33 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Arazöz Şoförü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 4 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Yol Çizgi Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Kar Temizleme Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 459 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Kazık Çakma Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 5 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Asfalt Distribütör Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 20 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 8 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-4

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 6 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

VİNÇ OPERATÖRÜ (Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 4 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL BAŞVURU YAPILIR?


İlan şartlarını taşıyan adaylar;

ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.’ denildi.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

iLAN İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

İnönü Üniversitesi 539 Personel Alacak

İnönü Üniversitesi 539 sözleşmeli personel alacak İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 28 Haziran …

Bir Yorum

  1. Baş vurmadigimiz kurum kalmadı devlet bazında ama hepsi yaş sınırı koyuyor bari 37.38 yapin guvenlik yaş sınırını ki baş vuralım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir