Van İstatistiki Bilgiler
Van İle İlgili En Güncel Veriler

İşte Van’ın Yeni İstatistiki Verileri

TÜİK’in bölge, kent ve ülke genelini paylaştığı istatistikler ardı ardına gelmeye devam ederken son paylaşılan istatistiki çalışmalarda ilginç bir oranlama daha paylaşıldı.

Halihazırda bölgenin en çok göç alan ve göç veren ili olmasına rağmen Van nüfusuna kayıtlı olanların yüzde 85 oranında yine kendi memleketinde yaşadığı kent bölge illerine göre fark attı. Buna rağmen diğer kentlere oranla bu oranın kentin bir çok alana yansımasındaki eksiklik ise dikkat çekiyor.

Van TÜİK Müdürü
Van Bölge TÜİK Müdürü Özer Çoşkun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde yayınladığı nüfus çalışması ile Van ve bölge illeri ile ilgili ilginç veriler paylaştı. 2018 yılı için ikamet edilen yere ve nüfusa kayıtlı olunan yere göre nüfus bileşenlerini açıklayan TÜİK’in verilerini açıklayan Van Bölge Müdürü Özer Coşkun, Van ile ilgili ilginç bir detaya dikkat çekti.

İkamet edilen ile göre nüfus oranlarının paylaşıldığı çalışma için konuşan Coşkun: “Van’da ikamet edenlerin yüzde 85,5’i Vanlıdır.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan ülke genelinde 1 milyon 530 bin 571 Van nüfusuna kayıtlı vatandaşın bulunduğunun belirtildiği açıklamada en çok Vanlı’nın yaşadığı ikinci ilin ise İstanbul olduğuna dikkat çekildi. Nitelikli nüfusu ve sermayesini en çok İstanbul’a gönderen kentin nüfusuna kayıtıl vatandaşların ise yüzde 62’sinin kendi kentinde yaşadığı belirtildi. Bu oranlar nüfusuna kayıtlı olup yüzde 40 oranında nüfusu Türkiye’nin batısına göçen kentin bu anlamda ekonomik ve diğer alanlardaki gücünün en büyük oranının da batıda olması anlamına geliyor. Zira Van’da yüzde 85 oranında bir Vanlı olmasına rağmen kente ekonomik katkı sunan Vanlı sayısı bölge illeri başta olmak üzere diğer kentlere göre oldukça düşük.

Öte yandan TÜİK Van’a dair diğer açıklamalarında yine Van’ın bir çok alanda bölgenin lokomotif ili olduğunu gösteren veriler paylaştı.

TÜİK Van’ın nüfusuna, araç sayısına, evlenme durumuna dair bir çok alana dair yeni istatistikler paylaştı. Her hafta kente, bölgeye dair önemli veriler paylaşan TÜİK’in İstatistikleri’nde Vanlılık ile ilgili dikkat çeken detaylara yer verildi.

VAN’DA EN ÇOK VANLI VAR, İKİNCİ İLİ TAHMİN ETMEK İSE ZOR DEĞİL!

Bölgenin en çok göç alan ve en çok göç veren kenti olan Van’a dair TÜİK istitasitiklerinde buna rağmen Van’daki Vanlı oranının oldukça iyi bir durumda olduğuna vurgu yapıldı. Coşkun’un verdiği rakamlarda Van ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: “2018 yılı sonu itibariyle, Van’ın nüfusu 1 milyon 120 bin 416’dır. Van’da ikamet edenlerin yüzde 85,5’i (957.559 kişi) Van nüfusuna kayıtlıdır. Bunun yanında, Van’da Hakkâri nüfusuna kayıtlı 47.772 kişi (%4,3), Bitlis nüfusuna kayıtlı 16.918 kişi (%1,5), Ağrı nüfusuna kayıtlı 15.853 kişi (%1,4) ve Şırnak nüfusuna kayıtlı 15.049 kişi (%1,3) ikamet etmektedir. Muş ilinin 2018 yılı nüfusu 407.594 kişidir.”

1 BUÇUK MİLYON VANLI’NIN YÜZDE KAÇI VAN’DA? EN ÇOK VANLI NEREDE?

Van ile ilgili bir diğer istatistik ise toplamda 1 buçuk milyon civarında Van nüfusuna kayıtlı Vanlı’nın ağırlıklı olarak yaşadığı kentler oldu. Coşkun, o verileri şu ifadelerle paylaştı: “2018 yılında Van nüfusuna kayıtlı toplam 1 milyon 530 bin 571 kişi vardır. 2018 yılı sonu itibariyle, Türkiye genelinde Van nüfusuna kayıtlı vatandaş sayısı 1 milyon 530 bin 571 kişidir. Van nüfusuna kayıtlı vatandaşların yüzde 62,6’sı (957.559 kişi) Van’da, yüzde 14,5’i (222.076 kişi) İstanbul’da, yüzde 2’si (31.005 kişi) İzmir’de, yüzde 1,9’u (29.142 kişi) Antalya’da ve yüzde 1,8’i (27.116 kişi) ise Bursa’da ikamet etmektedir.”

VAN’DA VANLI ÇOK AMA ..

Araştırmada bu istatistiklere rağmen nüfusa kayıtlı olan kişi sayısı da göz önüne alındığında bölgede en çok Vanlılar’ın kendi memleketinde yaşadığı görüldü. Bölgedeki Muş, Bitlis gibi illerde nüfusa kayıtlı kişilerin yarısının kendi memleketinde yaşamadığı görüldü. Tüm bu oranlara rağmen kentle ilgili şöyle bir yorum oluştu. Bölge illerinin yarısı nüfusunu dışarıya vermesine rağmen bu isimlerin kenti kentlerine katkısı oldukça büyük. Van’da ise kendi kentine ekonomik katkı sunan isimlerin sayısı diğer illere göre az. Van’dan giden Vanlılar’ın büyük çoğunluğu dışarda yatırım yapıp Van ile ekonomik bağını koparırken bölgenin öne çıkan sermaye sahipleri ise kendi kentlerinde yatırım yapmaya devam ediyor. Van’da Vanlılar’ın katma değeri büyük yatırımları az sayıda kalırken Vanlılar’ın kendi kentlerine katkı oranın düşük olduğu gözleniyor.

VAN’DA ARAÇTAN DA GEÇİLMİYOR!

Öte yandan TÜİK’in, Van’a dair açıkladığı bir diğer rapor Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini oldu. Coşkun tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 865 bin 921 oldu. 2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı; Van’da 79 bin 118, Muş’ta 34 bin 289, Bitlis’te 22 bin 495 ve Hakkâri’de 9 bin 438 oldu.” Van’ın bölge illerine oranla 2 ya da 3 kat daha fazla araç sahibi olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

YAKINDA VAN’DA HER KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞEBİLİR!

Araç sahibi olma oranının iyice arttığı Van’da, geçtiğimiz yıllara göre bu orandaki yükseliş dikkat çekti. Van’da 14 kişiye bir araç düştüğünün belirtildiği açıklamada şu veriler paylaşıldı: Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayılarına göre, Türkiye’de 4 kişi başına bir araç düşerken; Van’da 14 kişi başına, Muş’ta 12 kişi başına, Bitlis’te 16 kişi başına ve Hakkâri’de 30 kişi başına bir araç düşmektedir. Van’da trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 35,1’ni otomobil, yüzde 30’unu kamyonet, yüzde 11,8’ini traktör oluşturdu. Muş’ta kayıtlı taşıtların yüzde 37,2’sini traktör, yüzde 26,3’ünü otomobil ve yüzde 22,6’sını kamyonet oluştururken; Bitlis’te kayıtlı olan taşıtların yüzde 35’ini otomobil, yüzde 27,6’sını kamyonet ve yüzde 17,9’unu traktör oluşturmakta; Hakkâri’de kayıtlı taşıtların ise yüzde 25,9’unu kamyonet, yüzde 22,8’ini otomobil, yüzde 15’ini kamyon, yüzde 15’ini minibüs ve yüzde 11,1’ini traktör oluşturmaktadır.”

VAN ARTIK EVLENMEK İSTEMİYOR!

TÜİK’in verilerinden yine en çarpıcı olanlarından birisi evlenme oranları oldu. Coşkun Van’ın evlilik oranları ile ilgili olarak: “TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) bölgemizde evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 3,8 azalarak 15 bin 763 oldu. Van ilimizde evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 4,4 azalarak 8 bin 389 oldu.” Dedi.“Bin nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak ifade edilen kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,8 iken TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgemizde binde 7,34’tür.” Diyen Coşkun ayrıca: “Van ili 2018 yılında binde 7,52 kaba evlenme hızı ile Türkiye’de 11’inci, Muş ili 2018 yılında binde 7,59 kaba evlenme hızı ile Türkiye’de 8’inci, Bitlis ili 2018 yılında binde 7,37 kaba evlenme hızı ile Türkiye’de 15’inci ve Hakkari ili ise binde 6,2 kaba evlenme hızı ile Türkiye’de 57’nci sıradadır.” Dedi.

VAN VE BÖLGE İLLERİNDEKİ VATANDAŞLAR KOLAY KOLAY BAŞANMIYOR!

İlk evlilik yaşına dair de veriler paylaşan Coşkun, “Van’da ortalama ilk evlenme yaşı 2017 yılında erkekler için 26,2 iken 2018 yılında 26,4’e yükselirken, kadınlar için ise 22,8 olarak aynı kaldı.” Dedi. Boşanma istatistikleri ise şu şekilde paylaşıldı: “Van ilimizde boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak 405 oldu. Kaba boşanma hızı açısından, Van ilimiz binde 0,36 ile 76’ncı, Muş ve Bitlis illerimiz binde 0,34 ile 77’nci ve Hakkâri ilimiz ise binde 0,16 ile sonuncu sıradadır.”


Kaynak; Şehrivan Gazetesi

İlginizi Çekebilir

Van Büyükşehir’in Mavi Şehir Projesi Kapsamında Arsa Satışları Başladı

Van Büyükşehir’in Mavi Şehir Projesi Kapsamında Arsa Satışları Başladı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit ilçesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir