Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Başvuru Başlama Tarihi: 08.03.2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 22.03.20232

Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılmış olması gereklidir. Bu kapsamda başvurular sadece şahsen yapılacak.

Hakkari Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 20 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yapılacak alımda adaylar büro personeli, aşçı, destek personeli, güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilecek. Personel alımı başvuruları bugün başladı.

İŞTE İLANIN DETAYLARI

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fikrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Personel alımına başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,


2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.


3) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.


4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.


6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.


7) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

8) Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:


Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN ya da POSTA yoluyla yapacaklardır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.


Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.


Başvuru Başlangıç: 08.03.2023


Başvuru Bitiş : 22.03.2023


Başvuru Adresi : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sokak No: 51 Merkez/Hakkari
Tel: (Santral) (0438) 212 12 12 (Dahili) 1206-1208

BELGELER:


1) Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),


2) Nüfus Cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (net ve okunur olmalıdır.)


3) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)


4) 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)


5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)


6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)


7) Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.


8) Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


2022 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.


Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.hakkari.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.


Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar atanma hakkını kaybetmiş sayılır.


Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.


Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

Diğer Güncel Personel Alımı İlanları İçin TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı 42 Bin 500 Personel Alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 Bin 500 Personel Alıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir