kamu üniversitesi personel alımı
8 Farklı Kamu Üniversitesi Toplam 361 Personel Alacak

8 Farklı Kamu Üniversitesi Toplam 361 Personel Alacak

8 Farklı Kamu Üniversitesi Toplam 361 Personel Alacak

İşte O Üniversiteler ve Alacakları Personel Sayısı

1-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak.

2- Eskişehir Teknik Üniversitesi, 60 sözleşmeli, personel alacak.

3- Bartın Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak.

4- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak.

5- Kafkas Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

6- Ardahan Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak.

7- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 sözleşmeli personel alacak.

8- Kırklareli Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak.

Son başvuru tarihi 23 kasım 2021

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN’IN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 60 sözleşmeli, personel alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya dengi dil belgesine İngilizce dil düzeyi (D düzeyinde) almış olmak. Sınava katılma şartlarını taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.) yerleştirme yapılacak unvanlar;

İLAN’IN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN ÜNİVERSETİSİ

Bartın Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak.

Son başvuru tarihi 22 kasım 2021

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2021-1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN’IN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

BURDUR MEHMET AKİF ÜNİVERSİTESİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak.

Son başvuru tarihi 25 kasım 2021

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN’ın DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Kafkas Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

ARDAHAN ÜNİVRSİTESİ

Ardahan Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2′ inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

İLAN’IN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN’IN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Kırklareli Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. İstihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlarına ilişkin unvan, sayı, nitelikler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

İLAN’IN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Adalet Bakanlığı Farklı Branşlarda 230 Kamu Personeli Alacak

Adalet Bakanlığı Farklı Branşlarda 230 Kamu Personeli Alacak Adalet Bakanlığı bünyesinde olmak üzere Bakanlık teşkilatları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.