Van’ın Unutulmaz Lakapları

Edremit TV’de İftara Doğru ‘Gönül Sohbetleri’ Programında, Van’ın Kent Hafızası Ümit Kayaçelebi’den Van’ın Unutulmaz Lakapları

LAKAPLI VANLILAR

Şoratan Salih’i aldım en başa

Bülbül Hekki’yi unutmam haşa

Davulcu Tosun yaşayan bir değer

Berber Seyfi gızar yazmazsam eğer

İpkesen Sabri ve Tarzan Ğeyro

Hala hatırlardadır Fırıncı Şişko

Ğıdo, Aloş, Deli Arif’i unutma

Macar Şemoyu’da yanana atma

Fargo Memed ile Volvo Ehmet

Van’ın Efsane Şoförlerinden Volvo Ahmet (Ahmet Yıldız)

Gasap Baboş’a da oğuruz rehmet

Devirin ünlü Jokeyi, at yarışında yarışan (Canbaz ) Celal Alanı analım

Herkül Mustafa bırağmıştır güreşi

Gaplan Yapar’ın da yoğdu bir eşi

Pansumancı Memet’le, İğneci Kerim

Eşekçi Nebi Dayı ve Şair Selim

Leşgo Salih bir gün rahat durmadı

Yorgansız Salo ev sahibi olmadı

Dere Mehleli Turan’ın feneri

Demirci Hasan’ın ünlüydü beşikleri

Fantom Eziz yolların fatihiydi

Sallağ Ğelil güler yüzlü biriydi

Arzuhalci Maruf istida yazar

Cinli Mısto gumaş sorana gızar

Zırtçı Supi atıp atıp tutardı

Jilet Isko durduğ yerde çatardı

Seladin Gardaş hep tekelin önünde

Çifte Aslan’ın saldırması belinde

Radyocu Kemal dersiniz Ayhan Işık

Pel pel dolanırdı Yumurta Faruk

Ağzı eğri Kemal iyi hekimdi

Şağ şağ Eli hep sade yağ içerdi

Gehveci Ehsan’la, Gehveci Bapir

Tumansız Ehmet’le, Sosyete Şakir

Peynirci Niyazi’den sen al peyniri

Koraloğlu Kemal’den dinle şiiri

Kervansaray Saniye’de süslenin

Kebap yemeğe Kebapçı Ğelil’e gidin

Göz göz Murat ha bire ölüm var diyor

Vır vır Elo başımızı şişiriyor

Sebzeci Sultan’ın yüzü gülmezdi

Kirli Hemdo temizlik ne bilmezdi

Lastikçi İrfan’la, Tırtıra Baki

Çoğ kibar adamdı şu Berber Zeki

Gazeteci Aladdin (Aladdin Şen)

Telli Dede ufak tefek bir adam

Gılıçlı Memet ne dert bilir ne de gam

Deli İbo, Cinli İbo ve Gıcıbello

Bastalya da önde hep Defçi Zeko

Defçi Fethi sahura galdırırdı

Yağcı Ehmet gaz, motorin satardı

Yağcı Nurettin’i ayık görmedim

Tango Ağa’nın oyununa doymadım

Kirli Cemal, Sinek Cemal, Kör Celo

Gasap Çeto, Kör Gıtto, Faytoncu Slo

Tornavida Yaşo, Lapdedi Cafer

Abbas Emmi canavardan bahseder

Hamut Hoca, Hafız Hemdi, şığ Reşit

Çakaloğlu Hemit ve Ğancı Reşit

Kömürcü Muştağ, Kömürcü İsmail

Leblebici Ömer ve Pineci Resul İl

Pastası Haşim

Mınco Memet, Öküz Memet, Memişo

Şef Şabettin ve Fenerli Nigo

Dıngo Fayığ, Dıngo Dursun ve Dımso

Timurlenk Bozkurt ve Molla Bozo

Mışgo Mevlüt, Şişko Mevlüt, Koçero

Pıskiletçi Dedo ve Binik Ehmo

Goşto Hüsamettin ve Ğoroz Heyder

Faytoncu Salih (Salih Erkalay)

Mellaki Müdürü ve Ğancı Emer

Fırıncı İbo’nun açığ ekmeğini yedin mi?

Pastaca Nuri’nin de pastasını yedin mi?

Gurt Avlayan ve Tenekeci İbrahim

Pala Ehmed’i de rahmetle yad edelim

Vaz-ı nasihat ederdi Malla Eli

Titrer dururdu Sabri Lağlağ’ın eli

Mehmet İnvani, Köse Lütfi ile geçinmez

Kanuni Naif’de hiç ayık gezmez

Cümbüşçü Aslan toyları şenlendirir

Muhbet Eze de manileri dillendirir

Deli Salih bol bol atıp tutardı

Gara Selim külğanlarda yatardı

Foto Çörçil resmimizi çekerdi

Şekerci Dayı’nın da dili şekerdi

Sofi Tırğa, Kel Kazım’la gezerdi

Ğancı Rıza gaş altından süzerdi

Polat Dayının varı yoğu eşeği

Gasap Bekir’in de bükülmezdi beli

Gehvecioğlu Cemal efendinin bağı

Mezarcı Hekkinin de gaba idi dudağı

Serğoş Fıko hep yolumu keserdi

Lafta Kemal çabuğ gızıp, küserdi

Galaycı Osman ve Galaycı Gadır

Gemşo Dayının da çektiği nedir

Tenekeci Ömer’in cebindedir lafı

Eziz ğocanın ardında tutardığ safı

Bekçi Mısto, Bekçi Çıro coplardı

Babo Mıri desen Ğıdo hoplardı

Dıriş Ehmo’nun aklı topuğunda

Osman-ı Hotto’nun ne ararsan bağında

Kirli İsmet İspanyolca öğrendi

Memet Delibaş’a hep kâhya dendi

Öküz Hüseyin’in dizi dizi evleri

Herkül Mısto (Mustafa Hepkul)

Füze Uçunu’un da meşhurdu voleleri

Pişti de yenilmez Karagöz Kemal

Filito’dan git oyun dersi al

Kitapçı Yunus’tan Teksas alırdık

Gero su taşırken hep takılırdık

Eli Gında kimi görse bulaşır

Golot Osman Ğaşbağanda dolaşır

Berber Bedo ile Gehveci Salman

Cambaz Memet Emmi ve Gazcı Osman

Marangoz Behri’nin elinde keser

Çolo Başkan Van’a kattı çok eser

Çırpaç Rasim’den de el aman ettik

Serğoş Yılmaz’dan hep yağa silktik

Atmaca Recep ne de güzel atardı

Mahküm Kemal’da Anadolda yatardı

Deli Nayilenin ağzı fena goğardı

Sıti Abadan da tüm mehelle gorğardı

Ğırğız Merdiveni Necip sahada

Şığ Gahraman muska yapar arada

Şişko Yaşar dersin sanki defterdar

Mevlüt Okayer sana künyeni sayar

Refo Dayının cirokleri bitmezdi

Süslü Salih (Salih Kuşan)

Çıro Zeki hiç eyvallah etmezdi

Baş Zabıta Zillioğlu Hemdiydi

Zorla para alan da Deli Metin’di

Mığ Zeki’yi yoktu bir tanımayan

Hacı Dedo galeye yürürdü yayan

Mirze Letif kendi halinde bir zat

Vampir Fıko kimseye vermedi rahat

Çay içen Fato çoğ çay içerdi

Göründü güneş, ganatlanıp uçardı

Başmemur Burnu Büyük Muzaffer

Tenekeci Gulağ Kesen Muzaffer

Pala Remzi içer düşer kanala

Molo Ehmet çizgi çekerdi yola

Ali Panganot’un gapısında fiatı

Dana Mustafanın hep asıktı suratı

Dünya yansa Fırfır Baba tınlamaz

Gıbrıslı Memoyla pazarlık olmaz

Pineci Yusuf’la, Pineci sadık

Çırpaç Fikriye de az mı yalvardık

Deli Neco sürgünlerde dolaştı

Ato elinde Türk bayrağı dolaştı

Dadaş Servetten tüm talebe korkardı

Hamal Mıho küfeyle yük taşırdı

Foto Haydar, Foto Süphan ve Kırcan

Binacı Mahmut’a da ev yaptıracan

İskeleli Eli Dayı ve Edo Dayı

Amigo Nimet şenlendirirdi sahayı

Muhtar Hacı Baba ve Hamal Ehmo

Dondurmacı Muhyeddin ve ve Hacı Dedo

Demirci Cimşit daim demir döğerdi

Boyacı Elo’ya garışınca söğerdi

Nağırcı Elo goşar Nağır peşinde

Şahin Uzal’da uğraşıyor işinde

Kayaçelebi; bu şiir burada bitsin

Allah’ın selamı üzerinize olsun

#EskiVan #UnutulmazLakaplar

İlginizi Çekebilir

Son Dakika Van İlçe Haberleri

Van’ın İlçelerini Yine Sel Bastı!

Van’ın İlçelerini Yine Sel Bastı! Van’ın ilçelerindeki dün ve bugünkü (31.07.2021 / 01.08.2021) şiddetli yağış …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir