van valiliği
Van Valiliğinden Önemli Duyuru!

Van Valiliğinden Önemli Duyuru!

Van Valiliğinden Önemli Duyuru

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 06.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı kararı
1. 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,


2. AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR 

 •  İlimizde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasapların saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edecektir.
 • 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal, manav ve kasaplar kapalı olacaktır.
 •  09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır
 •  09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecektir.
 • Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacaktır.
 •  Anneler Günü nedeniyle 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri açık olacaktır.
 •  İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olacaktır.
 •  Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacaktır.
 •  Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler açık olacaktır. (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, demir yolları, belediye hizmetleri, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Karayolları, Demiryolları, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
 •  Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi kura yöntemi ile belirlenecek ve belirlenen nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.
 •  Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler açık olacaktır. (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
 •  İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler açık olacaktır.
 •  Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri, hayvan bakım merkezleri ve pet shoplar açık olacaktır.
 •  Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar çalışmalarına devam edecektir.
 •  İlimizde bulunan makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler açık olacaktır.
 •  Kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler açık olacaktır.
 •  Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar faaliyetlerine devam edebilecektir.
 •  Oteller ve konaklama yerleri açık olacaktır.
 •  Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri faaliyetlerine devam edebilecektir
 • İnşaat ve konaklamanın aynı şantiye içerisinde olması şartı ile yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar faaliyetlerine devam edebilecektir.
 •  Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacaktır.
 •  Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler açık olacaktır.(mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
 •  Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri açık olacaktır.
 •  Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler açık olacaktır.
 •  Biyosidal ürün uygulama firmaları faaliet yürütebilecektir. (İl Sağlık müdürlüğü’ den uygulama izin belgesi olanlar)

3. İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER 

 • Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar izinli sayılacaktır.
 •  Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar izinli sayılacaktır. (Özel güvenlik görevlileri, bekçi vb. durumlarını belgelemek şartı ile),
 •  Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar, Camilerde görevli olanlar izinli sayılacaktır.
 •  Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar izinli sayılacaktır.
 •  Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar izinli sayılacaktır.
 •  Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar izinli sayılacaktır.
 •  Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları izinli sayılacaktır.
 •  Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri izinli sayılacaktır.
 •  Demir-çelik, çimento sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar izinli sayılacaktır.
 •  Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin ve para grup çalışanları izinli sayılacaktır.
 •  Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar izinli sayılacaktır.
 •  Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler izinli sayılacaktır.
 •  30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge kapsamında oluşturulan “Hayvan Besleme Grubu Üyeleri” ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar izinli sayılacaktır.
 •  İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar izinli sayılacaktır.
 •  Ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satış yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar izinli sayılacaktır.
 •  Zorunlu sağlık randevusu olanlar izinli sayılacaktır. (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
 •  Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar izinli sayılacaktır.
 •  İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar izinli sayılacaktır. (iş yeri hekimi vb.),
 •  Veteriner hekimler izinli sayılacaktır.
 •  İlimizdeki tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, tohumluk, gübre ve bitki koruma ürünleri üretimi, sevki, dağıtımı ve tedariki faaliyetlerde bulunan kişiler İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinden durumlarını belgelemek şartı ile izinli sayılacaktır.
 •  Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları izinli sayılacaktır.
 •  İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler izinli sayılacaktır.
 •  Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere görevli olan personeller izinli sayılacaktır.
 •  10.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapmamak şartı ile izinli sayılacaktır.
 •  Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar izinli sayılacaktır.
 •  10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri izinli sayılacaktır.
 •  Başkale ve Saray İlçelerimizde AFAD tarafından konteynerlerin kurulumunda çalışmakta olan özel/kamu çalışanları; AFAD TOKİ konutlarında görevli olan temizlik ve kalorifercilerin Durumlarını AFAD’ dan belgelendirmek şartı ile izinli sayılacaktır.
 •  Saray ilçemizde sınırda gerekli çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen DSİ ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı personelleri ilgili kurumlardan durumlarını belgelemek şartı ile izinli sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlar evlerinde kalacaktır.


4. Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
5. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamugörevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alınacaktır.
6. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacaktır. Bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından ekmek dağıtımı yapılacaktır.


7. Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır.
8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 14. Bâb’ ında yer alan cezai hükümlerin veya Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

İlginizi Çekebilir

Van Son Dakika Haberleri

Van Valiliği Son Sayıları Açıkladı

Van Valiliği şehirdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizde koronavirüs …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir