Son Dakika Van Valiliği
Van Valiliği AVM'lerle İgilili Uyulacak Kuralları Duyurdu

Van Valiliği AVM’lerle İlgili Uyulacak Kuralları Duyurdu

VAN VALİLİĞİ’ NİN
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11.05.2020 tarih ve 2020/35 sayılı kararı
İlimizdeki Alışveriş Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
Genel Esaslar;

 • AVM’ler 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
 • AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske kullanması zorunludur. Maskesiz dolaşıma müsaade edilmeyecektir. (Özellikle AVM çalışanlarının maskeleri nemlendikçe/kirlendikçe değiştirilecektir.)
 • AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmaları zorunlu olacaktır.
 • AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişiler içeri alınmayacak ve ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir.
 • AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde (en fazla 3 saat) alışveriş yapıp AVM’ den ayrılacaktır.
 • AVM’ deki müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet edecektir.
 • Konuyla ilgili olarak AVM Yönetimince afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle müşterilere gerekli uyarılar yapılacaktır.
 • AVM’lerdeki oturma, bekleme ortak kullanım alanları, restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacaktır.
 • İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Kararında kapsamında; AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar al götür ve\veya paket servis şeklinde hizmet verebilecektir.
 • AVM’lerdeki yeme-içme katı vb. alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.
 • AVM’lerdeki danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. alanlarda bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.
 • İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16.03.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı kapsamında oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmelerin faaliyetleri kısıtlanmıştır.
 • Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
 • AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 06.05.2020 tarih ve 2020/30 sayılı kararında yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütebilecektir.
 • AVM’lerin içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz (engelli vb.) tarafından kullanılabilecektir.
 • Asansör içerisindeki sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişiler arasındaki mesafe en az 1 metre olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.
 • AVM ziyaretçilerinin yönlendirmelerinde rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemleri kapalı tutulacaktır.
 • AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti verilmeyecektir.
 • AVM’deki mescitler kullanılmayacaktır.

AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı

 • AVM’lerin toplam inşaat alanından müşteri kabul edilmeyen alanlar hariç olmak üzere her 10 m2 ye bir kişi olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir.
 • AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilecektir.
 • Belediyelerin mimari projeleri esas alınarak; AVM’nin içine alınacak müşteri sayısı belirlenecektir.
 • AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısı, AVM girişlerine pankart şeklinde asılacak ve AVM’lerin internet sayfalarında paylaşılacaktır.
 • AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılacak/konulacaktır.
 • AVM yönetimince, AVM’ye giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulacaktır.
 • İçerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
 • AVM’lerin Giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılacaktır.
 • AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacaktır.
 • Müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, yer işaretlemeleri ile yönlendirmeler yapılacaktır.

Temizlik/Hijyen Kuralları

 • Kişisel temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde dezenfektan bulundurulacaktır.
 • Yetkili Kurul ve Uzmanların kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb.) AVM’lerde kullanılmayacaktır.
 • AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir temizlenecek ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanacaktır.
 • AVM’de bulunan ortak kullanım alanları başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilecektir.
 • AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan kullanılacak ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler asılacaktır.
 • AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makineleri kullanılmayacak, bunların yerine tek kullanımlık kağıt havlu kullanılacaktır.
 • Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacaktır. Muslukların ve sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.
 • Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistem kurulacaktır.
 • İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri dezenfektan maddelerle düzenli olarak silinecektir.
 • İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği çalışma tezgâhı ve ödeme terminali (post cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenecektir.
 • AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce temizlenecektir.
 • AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacaktır.
 • Müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM alanlarına uyarıcı afişler asılacaktır.
 • ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı dezenfekte edilecektir.

AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar

 • AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır.
 • AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
 • Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacaktır.
 • AVM’lerde havalandırma işlemi 7/24 saat yapılacaktır.
 • Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak yapılacaktır.
 • Filtre değişimi sırasında AVM personeli filtreli maske( N95/FFP2), eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat poşetlenerek atılacaktır.
 • Klima santrallerinin normal temizlik periyotları kısaltılacaktır.
 • Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenecektir.

AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları

 • İş yeri girişinde ve kasalarda el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecektir.
 • İş yerinde belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulacaktır.
 • İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesi yapılacaktır.
 • AVM içinde bulunan iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak kurallara da ayrıca uyacaktır.
 • Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.
 • Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecektir.
 • Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılacaktır.
 • Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması işlemi; insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle iş yerlerinde kesinlikle uygulanmayacaktır.
 • Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımları yapılmayacaktır.
 • Deneme amaçlı ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile denenmesi sağlanacaktır.
 • Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır.
 • Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılacaktır.

Çalışanlara Yönelik Önlemler

 • COVİD-19 tedbirleri kapsamında AVM yönetimlerince komisyon maarifetiyle iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılacaktır.
 • Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme işyerleri tarafından sağlanacaktır.
 • Koronavirüs tanısı konulan veya temaslı olan personelin en az 14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir.
 • Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları olanlar ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilecektir.
 • AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına Koronovirüs tedbirleri kapsamında eğitimler verilecektir.
 • Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına riayet etmesi sağlanacaktır.
 • AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak, kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle yapılacaktır.

Denetim ve Eğitim Kuralları

 • AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığı takip edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu belirlenecektir.
 • Koronavirüs sorumluları her saat başı alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirecektir.
 • Koronavirüs sorumlusu tarafından alınan tedbirler, ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacaktır.
 • AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında pratik eğitimler verilecektir.
 • AVM’lerin, Koronavirüs kapsamında belirlenen kurallara riayet edip etmediği hususlarına ilişkin denetimler haftada en az 1 kez olmak üzere Valiliğimizce yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

İlginizi Çekebilir

Van Son Dakika Haberleri

Van Valiliği Son Sayıları Açıkladı

Van Valiliği şehirdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizde koronavirüs …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir