personel alımı iş ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 Büro Personeli ve Mühendis Alım İlanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 Büro Personeli ve Mühendis Alım İlanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 Büro Personeli ve Mühendis Alım İlanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı için ilan yayımladı. Farklı kadrolarda olmak üzere ÖSYM tercih kılavuzu ile 100 Kamu Personeli alınacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı için ilana çıktı.

27 Ekim 2012 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre MGM bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 100 kişilik boş kadro ile Kamu Personeli Alımı yapılacak.

İlan öncelikle Resmi Gazetede duyurularak ön bilgilendirme yapıldı.

Ancak MGM 100 Personel Alımı ÖSYM tercih kılavuzu ile yapılacak. Başvuru süreci bugün başlayacak olan ilan için tercihler ÖSYM üzerinde KPSS 2021/8 kapsamında tercih kılavuzu ile duyurulacak.

KADRO DAĞILIMI:

  • 89 Mühendis Alımı,
  • 11 Büro Personeli Alımı,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

KPSS 2021/8 tercih kılavuzu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü adaylardan öncelikle KPSS Şartı arayacak. Bu yönde adayların, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden puana sahip olmaları gereklidir. 

Ayrıca adayların Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı alıyor olmaları ve 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. 

MÜLAKAT YAPILMAYACAK!

MGM 100 Kamu Personeli Aımı için KPSs puanı ile değerlendirme yapılacak olup adaylara herhangi bir sözlü veya yazılı olarak mülakat yapılmayacaktır. Adayların KPSS’den almış oldukları puanlar geçerli olacak olup en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

TERCİHLER BUGÜN BAŞLIYOR!

MGM 100 Kamu Personeli alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzu Bugün 27 Ekim 2021 tarihi ile ÖSYM üzerinde yayımlanarak tercih süreci başlayacak.

En geç 2 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan tercih işlemleri sadece ÖSYM üzerinde elektronik ortamda yapılacak.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

MGM Mühendis Aımı ve Büro Personeli alımı ilanına başvuru yapablmeleri için ÖSYM tarafından belirtilen tercih ücretini ÖSYM anlaşmalı bankalara yatırılması gereklidir.

Tecih ücreti 25 TL dir.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İlanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak
merkezi yerleştirme yöntemi ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak
üzere 100 sözleşmeli personel alınacaktır.


Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu
KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle
yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme
Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.


İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu
süre uzatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı
en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.


Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu
kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde () ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer
alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;


a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,


b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,


c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan
yeniden istihdam edilebilirler.”


Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kütükçü Alibey
Caddesi No: 4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

İLANIN TAM METNİ

Kaynak: İşin Olsa Com

İlginizi Çekebilir

Adalet Bakanlığı Farklı Branşlarda 230 Kamu Personeli Alacak

Adalet Bakanlığı Farklı Branşlarda 230 Kamu Personeli Alacak Adalet Bakanlığı bünyesinde olmak üzere Bakanlık teşkilatları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.