ankara personel alımı
Gazi Üniversite Hastanesi 200 Personel Alacak

Gazi Üniversite Hastanesi 200 Personel Alacak

Gazi Üniversite Hastanesi 200 Personel Alacak

Resmi olarak yapılan yeni kamu personel alımı ilanı ile üniversite hastanesine en az lise mezunu 200 kamu personeli alımı yapılıyor. Üniversite bünyesine alınacak personeller KPSS puan sıralaması ile işe alınacak sözlü mülakat sınavları yok.

Gazi Üniversite hastanesi tarafından yayınlanan resmi ilan açıklama ile bünyesine bir çok kadroda temizlik görevlisi, hasta bakıcı vb.. en az lise mezunu 200 kamu personeli alımını sözleşme usulü ile alacak. Personellerin seçiminde 2020 yılında düzenlenen KPSS puan sıralamaları esas alınacak ve buna göre yerleştirme işlemleri yapılarak alım geçekleştirilecek.

En Az Lise Mezun Temizlik Personeli Alımı 35 Yaş Sınırlı

Yapılan ilan ile alınacak 15 temizlik personeli adaylarının lise mezunu olması, başvuru tarihi olan 21 Ekim 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almaması, KPSS P94 puanı olması ve MEB onaylı hijyen belgesi sahibi olması gibi şartlar bulunmakta.

Lise Mezunu 65 Hastabakıcı Personel alımı

Lise Mezunu 65 hastabakıcı olarak alınacak personellerin KPSS P94 puanı olması, lise hasta ve yaşlı hizmetleri alanı engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı ya da sağlık hizmetleri alanı ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği bölüm mezunu olmaları ve başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almaması özel şartı bulunuyor.

Gazi Üniversite Hastanesi 95 Hemşire Alımı Yaş Sınırlaması Yok

Gazi Üniversite hastanesi bünyesine alınacak olan 95 Hemşire ünvanlı personel adaylarının Hemşirelik lisans mezunu olması, KPSS P3 puanı olması gerekiyor. Hemşirelik başvurusu için yaş şartı aranmamakta.

Bu ünvanlar haricinde hastane bünyesine

1 kişi Biyolog viroloji alanı personel,

2 Biyolog Patoloji alanında,

1 Biyolog İmmünoloji alanında,

1 Biyolog Biyokimya alanından,

7 laborant,

3 anestezi teknikeri,

1 radyoterapi teknikeri,

1 pataloji teknikeri,

1 radyoloji teknikeri,

2 radyoloji-DSA teknikeri,

1 elektronörofizyoloji teknikeri,

1 Tıbbi Sekreter personel alımı yapılacak olup özel başvuru şartları haberimiz ekinde aşağıdaki başvuru kılavuzundan inceleyebilirsiniz.

Gazi Üniversitesi 200 Personel Başvurusu Online Yapılacak


Gazi üniversitesi bünyesine alınacak bu 200 personel alımı için başvuru şartlarını tam olarak taşıyan adayların 21 Ekim 2021 tarihi ile 04 Kasım 2021 tarihleri arasında “personelilan.gazi.edu.tr” internet adresi üzerinden üye girişi ile başvuru yapılacak pozisyonlar için gerekli dökümanları siteme tam olarak yüklemesi ve başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

(Kaynak: Kamu Personeli Alimi)

İşte Üniversitenin İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:


SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:


Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.


Özel Şartlar:


1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına
dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan
Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık
raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:


Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak
pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir.


Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır.


Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. Sadece Destek Personeli pozisyona başvuran
adaylar mezuniyet belgesini veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca
ÖZGELİR bütçesine müracaat edecek Destek Personeli MEB onaylı Hijyen Belgesini taratarak
sisteme yükleyeceklerdir.


Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.


Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve
Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.


Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.


Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından
başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge
yüklenmesi durumunda başvuru red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım
ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları
halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.


Başvuru işlemleri 21.10.2021 – 04.11.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav
uygulanmayacaktır.


Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.


İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile
çağırılacaktır. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.


Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web
sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.


İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Soru ve Sorunlar İçin: personelilan@gazi.edu.tr

İlan Linki İçin TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

personel alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı Çeşitli İllerde İstihdam Edilmek Üzere 750 Personel Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı Çeşitli İllerde İstihdam Edilmek Üzere 750 Personel Alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir