dsi işçi personel alımı 2022
DSİ 10'u Van Olmak Üzere 41 İlde 196 Destek Personeli Alacak

DSİ 10’u Van Olmak Üzere 41 İlde 196 Destek Personeli Alacak

DSİ 10’u Van Olmak Üzere 41 İlde 196 Destek Personeli Alacak

DSİ KPSS 55 Puanla 196 Destek Personeli Alımı

Devlet Su İşleri DSİ Destek Personeli Alımı ilanı duyurdu.

04 Temmuz 2022 Tarihli ve 31886 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan ilana göre Devlet Su İşleri DSİ 41 ilimizde 196 destek personeli alımı yapacağını duyurdu.

İşte Alım Yapılacak İller

Adıyaman (1),

Afyonkarahisar (2),

Ankara (25),

Antalya (4),

Aydın (7),

Balıkesir (8),

Bayburt (2),

Bolu (1),

Bursa (14),

Çanakkale (2),

Çorum (1),

Denizli (1),

Diyarbakır (2),

Düzce (1),

Edirne (10),

Elazığ (4),

Erzurum (2),

Eskişehir (3),

Giresun (1),

Gümüşhane (2),

Hakkâri (1),

Iğdır (1),

Isparta (2),

İstanbul (25),

İzmir (7),

Kahramanmaraş (4),

Kars (3),

Kastamonu (3),

Kayseri (12),

Kırıkkale (3),

Konya (4),

Mersin (1),

Niğde (1),

Samsun (3),

Sivas (5),

Şanlıurfa (8),

Tekirdağ (1),

Trabzon (6),

Van (10)

KPSS 55 Puan Şartı

Devlet Su İşleri DSİ Destek Personeli Alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almaları şartı bulunuyor.

Başvurular online olacak

Yayımlanan alım ilanı için adaylar başvurularını online yapabilecekler. Adaylar 20 – 30 Temmuz tarihleri arasında  e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden yapabilecekler.

Başvuru şartları 

  • Türk Vatandaşı olmak
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Alım ilanında belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
  • Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak
  • KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak
  •  Erkek adayların askerlik ile ilişiğinin olmaması gerek
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak

İşte İlan Detayları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:


SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere
aşağıda il ve sayıları belirtilen 196 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna Temizlik
Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.


1- GENEL ŞARTLAR


Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

Türk Vatandaşı olmak

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibariyle;


a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.


2- ÖZEL ŞARTLAR

Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puan
türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak.


3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak, 30 Temmuz 2022
tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet
sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.


4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi
bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puanları esas alınmak suretiyle en
yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve 4 katı kadar yedek aday listesi 5 Ağustos 2022 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler yerleştirme sonrası Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir.


5- SÖZLEŞME ÜCRETLERİ


6- DİĞER HUSUSLAR

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih
ettikleri İllere yapılacaktır.


İlanen duyurulur.

Kaynak: .oisbuis.com

Sitemizdeki Diğer İş İlanları İçin TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Personel Alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Personel Alıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.